HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Reclamebelasting

Reclamebelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het hebben van openbare aankondigingen (reclameobjecten), zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit heet reclamebelasting.

Er staat reclamebelasting 2020 op mijn gecombineerde belastingaanslag. Er zou in de eerste helft van 2020 toch geen reclamebelasting worden geheven?

Op uw aanslag is de reclamebelasting opgenomen. Dit is een fout. De gemeente heft namelijk in 2020 geen reclamebelasting, conform een besluit van de gemeenteraad vanwege corona. Lees ook het nieuwsbericht hierover. U hoeft het bedrag voor de reclamebelasting op uw aanslag voor de eerste helft van 2020  dus niet te betalen en u hoeft geen bezwaar te maken. U ontvangt hierover begin oktober nader bericht van Belastingen Amsterdam. De overige heffingen (de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en rioolheffing) moet u wel betalen.

Reclameobjecten

Door de coronacrisis betaalt u pas weer vanaf 2021 reclamebelasting. U betaalt reclamebelasting als u ook reclame voert op reclameobjecten waarvoor u voorheen (tot 2020) precariobelasting moest betalen. De gemeenteraad heeft dit besloten zodat alle ondernemers die reclame voeren meebetalen aan het ondernemersfonds Weesp Centraal. Het heeft als bijkomend voordeel dat de opbrengsten van de reclamebelasting naar verhouding zullen stijgen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Geen reclamebelasting over de eerste twee maanden van 2022

Veel ondernemers in Weesp zijn 2022 begonnen met grote beperkingen vanwege de landelijke coronamaatregelen. En nog steeds hebben veel bedrijven last van de beperkingen. De gemeente heft daarom over de eerste twee maanden van dit jaar geen reclamebelasting. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad, die hier nog wel mee moeten instemmen. Lees verder voor meer informatie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag reclamebelasting wordt in rekening gebracht bij degene die de openbare aankondiging (reclameobject) doet.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

  • Het vaste bedrag per onroerende zaak is € 425,-.
  • Als de WOZ-waarde van de onroerende zaak waaraan het reclameobject wordt aangetroffen meer bedraagt dan € 80.000,- wordt het vaste bedrag vermeerderd met € 1,69 per € 1.000,- WOZ-waarde boven de € 80.000,-.
  • De heffing bedraagt maximaal € 1.000,- per onroerende zaak.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Telefoon: 14 020

Meer contactgegevens

Afspraak maken