HOME  |  Ondernemers  |  Ondernemersnieuws (coronacrisis)  |  Inkomensregeling voor flexwerkers

Inkomensregeling voor flexwerkers

Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een WW, bijstand of andere sociale zekerheidsregeling, kunnen vanaf maandaag 22 juni 2020 een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).

Gebruik eerst de adviestool op www.uwv.nl/TOFA, om teleurstelling te voorkomen. UWV streeft ernaar om binnen 4 weken een beslissing te nemen over een aanvraag. Bij een positieve beslissing betaalt UWV vervolgens binnen 10 kalenderdagen. Meestal duurt het daarna nog 3 werkdagen voordat het bedrag op de rekening van de ontvanger staat. Aanvragen kan tot en met 12 juli.  

Voor wie is de regeling bedoeld?

De regeling is bedoeld voor flexwerkers die in februari meer dan € 400 sv-loon (drempelbedrag) hadden en in april minimaal de helft daarvan verloren. Daarbij was het sv-loon (sv-loon = loon voor Sociale verzekeringswetten) in april niet meer dan € 550. Zij kunnen in aanmerking komen voor een vaststaand eenmalige bruto tegemoetkoming van € 550 per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere sociale zekerheidsregeling hebben ontvangen. Op www.uwv.nl/TOFA staat een volledig overzicht aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De regeling kan vanwege zijn eenvoud geen maatwerk bieden. Flexwerkers kunnen bij UWV de TOFA aanvragen om zo te voorzien in hun kosten voor levensonderhoud.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken