HOME  |  Ondernemers  |  Ondernemersnieuws (coronacrisis)  |  Informatie over mondkapjesplicht voor (supermarkt)winkeliers

Informatie over mondkapjesplicht voor (supermarkt)winkeliers

Onlangs is onderstaande brief vanuit het college van B & W verzonden naar de supermarktwinkeliers van Weesp over de mondkapjesplicht vanaf 1 december.

Geachte winkelier,

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het dragen van een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimten, ook bij u in de supermarkt, vanaf 1 december verplicht. De mondkapjesplicht geldt dan voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Wij doen een dringend beroep op u als winkelier om de geldende maatregelen vanuit de Rijksoverheid op te volgen. U bent als winkelier verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in uw winkel. Bij nood kunt u uiteraard een beroep doen op de handhaving door de overheid.

Welke regels gelden (vanaf 1 december) voor winkeliers?

  • Mondkapjesplicht; voor iedereen van 13 jaar en ouder is het dragen van een niet-medisch mondkapje (vanaf 1 december) verplicht. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.
  • Openingstijden; winkels sluiten om 20.00 uur, behalve wanneer er voornamelijk levensmiddelen worden verkocht. Supermarkten dienen voor speciale openingstijden zorg te dragen, voor mensen die tot de risicogroep behoren.
  • Decembermaand en winkelen; roep klanten in de decembermaand op om doelgericht en alleen boodschappen te doen, bij voorkeur in de ochtend of doordeweeks.
  • 1,5 meter afstand; zorg ervoor dat klanten 1,5 meter afstand tot u en elkaar houden. Laat een maximaal aantal klanten toe in de winkel (1 klant per 10 m2).
  • Hygiëne; besteed extra aandacht aan goede hygiëne in de winkel. Maak winkelwagens, mandjes, scanners en pinautomaten regelmatig schoon.
  • Eigen regels; klanten moeten in uw winkel de aanwijzingen van u of uw personeel opvolgen. U mag uw eigen regels voor klanten hanteren, voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de handen met desinfecterende gel.
  • Alcohol verkopen en bezorgen; tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag geen alcohol worden verkocht en bezorgd.
  • Klanten weigeren; wanneer het te druk in de winkel wordt mag u klanten vragen te wachten of later terug te komen. Ook mag u klanten weigeren die zich niet aan de coronaregels houden.
  • Overtreding coronaregels; wordt het te druk in de winkel en is de 1,5 meter afstand in uw winkel niet langer mogelijk? Let op: u loopt het risico dat uw winkel wordt gesloten, bij het niet naleven van de coronaregels. Wij vragen u hierop acht te slaan.

Ondersteuning vanuit de gemeente

De komende periode zullen wij winkeliers ondersteunen met raamposters over veilig winkelen en de mondkapjesplicht. De posters zullen in uw winkel worden aangeboden. De 1,5 meterteams gaan daarnaast op straat mondkapjes aanbieden aan winkelend publiek.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid en op de gemeentelijke website www.weesp.nl/coronavirus vindt u meer informatie over de geldende coronamaatregelen voor winkeliers.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op via het mailadres coronacrisis@weesp.nl

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

                                                                                                                                       

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken