HOME  |  Ondernemers  |  Ondernemersnieuws (coronacrisis)  |  Brief aan horecaondernemers over te openen terrassen

Brief aan horecaondernemers over te openen terrassen

Op vrijdag 29 mei heeft het college van de gemeente Weesp naar alle horecaondernemers een brief verstuurd. Lees verder voor de brief >>>

Beste horecaondernemer,

U heeft een zware tijd achter de rug. Inkomsten vielen weg en ook uw personeel verkeerde in onzekerheid. We hebben er met elkaar lang naar uitgekeken en aanstaande maandag, 1 juni, is het zover. Uw zaak mag weer open, zij het onder strikte voorwaarden. Over deze voorwaarden heeft de gemeente contact gehad met de HOV Weesp. Voor alle helderheid hebben wij de afspraken en maatregelen nog even voor u op een rijtje gezet.


Richtlijnen

Alle maatregelen waaraan u zich bij heropening dient te houden, zijn door de Koninklijke Horeca Nederland in een protocol voor u op een rijtje gezet: https://khn.nl/kennis/protocol-heropening-horeca-beschikbaar Dit protocol is afgestemd op de richtlijnen van de Rijksoverheid.


Verruiming op basis van maatwerk

Dit landelijke protocol en de regionale noodverordening laat op lokaal niveau ruimte aan het gemeentebestuur om u, waar mogelijk, extra te ondersteunen op basis van maatwerk. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit een tijdelijke verruiming van de afmetingen of  openingstijden van uw terras. Deze eventuele verruiming moet te allen tijde per onderneming bij de gemeente worden aangevraagd. In de bijlage 1 onder deze brief leest u meer over de voorwaarden  voor maatwerk op uw terras.

Onlangs stuurde het college van B&W hierover een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.

Verantwoordelijkheid

De primaire verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen op uw terras en binnen in uw gelegenheid ligt, zoals dit normaal ook het geval is, bij u. Uiteraard zorgen wij voor Boa’s in de binnenstad om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd en u eventueel te ondersteunen wanneer dat nodig is.

Samen werken aan meer bewegingsvrijheid

Wij realiseren ons dat de komende dagen en weken voor u spannend en belangrijk zullen zijn. We hopen van harte dat u en uw bezoekers het gezonde verstand gebruiken, verantwoordelijkheid pakken en dat we van daaruit met elkaar kunnen werken aan meer bewegingsvrijheid in de nabije toekomst.

Contact

Uiteraard zijn wij, als uw partner hierin, altijd beschikbaar voor vragen of overleg over bovenstaande. Wilt u met ons in gesprek over maatwerk of sparren over andere zaken die spelen rondom uw onderneming in deze bijzondere en heftige tijd, aarzel dan niet en neem contact op met de afdeling vergunningen via het algemene nummer van de gemeente Weesp (0294) 491 391.

Ondermijning

Tot slot willen wij u nog meegeven dat wij binnen de regio Gooi en Vechtstreek signalen ontvangen dat de horeca op dit moment kwetsbaar is voor ondermijnende criminaliteit. Graag willen wij u hiervan op de hoogte stellen en wijzen op de gevaren en risico’s die hieraan verbonden zijn. In een tweede bijlage ontvangt u hierbij een folder met meer informatie en tips. Uiteraard kunt u signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit kwijt via het meldpunt ondermijning@weesp.nl en/of via Meld Misdaad Anoniem (0800) 7000. Ook kunt u de politie hiervoor rechtstreeks benaderen via  (0900) 8844.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, veel succes en goede zaken,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris,                                                             burgemeester,

A.M. Roos                                                                                 B.J. van Bochove

Bijlage 1: Tijdelijke terrasuitbreiding – 29 mei 2020

Vanaf maandag 1 juni, om 12.00 uur, mogen de horeca en terrassen weer open. De gemeente biedt de mogelijkheid voor een tijdelijke uitbreiding van uw terras. Of het maken van een nieuw terras als u dit nog niet had. Dat kan alleen met toestemming van de gemeente.

Benodigdheden

U moet een plan maken voordat u een aanvraag kunt doen. Bekijk hieronder wat u in ieder geval moet doen. Bij elke aanvraag moet sowieso een duidelijke terrastekening bijgevoegd worden. Dit mag ook een situatietekening zijn of een plattegrond van de uitbreiding van het terras.

Voorbereiding

 • Bespreek uw plannen met de buurt;
 • Maatregelen voor 1,5 meter afstand:
  • Gasten op het terras. U moet ervoor zorgen dat iedereen zich op het terras aan de coronaregels houdt, zoals op 1,5 meter van elkaar zitten;
  • Voetpad langs uw terras. U moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor voetgangers en fietsers om het terras te passeren (minstens 1,5 meter). En er moet ook genoeg ruimte zijn om elkaar te passeren (tel hier minstens 1,5 meter bij op). We moeten er ook rekening mee houden dat mensen niet op de stoeprand kunnen lopen of rakelings langs het terras;
  • Er moet een voetpad zijn tussen twee verschillende terrassen;
  • In bijzondere omstandigheden kunnen de berekening voor het maken van voldoende afstand anders zijn. Bijvoorbeeld als het ergens heel druk is. Of als er een afscherming is tussen terras en voetpad;
  • Maak een duidelijke tekening met alle afmetingen erop. Die stuurt u mee met uw aanvraag;
 • U mag uitbreiden op verschillende plekken:
  • U mag extra tafels zetten op meerdere plekken, maar ze moeten wel dichtbij uw bedrijf. En u moet voldoende toezicht houden;
 • Gezamenlijke plannen krijgen voorrang:
  • Wilt u samen met andere ondernemers op dezelfde plek een terras? Dan maakt u een gezamenlijk plan voor uw straat of plein. Gezamenlijke plannen krijgen voorrang op plannen van individuele ondernemers;
 • Openingstijden:
  • Het nieuwe, uitgebreide terras mag niet langer open zijn dan uw huidige terras. Hierop geldt voor vrijdag en zaterdag een uitzondering, namelijk een sluitingstijd van 24.00 uur tenzij anders is bepaald;
 • Terras elke dag op- en afbouwen:
  • Na sluiting moet u het terras afbouwen, zodat het niet kan worden gebruikt. De tafels en stoelen stapelt u op bijvoorbeeld langs de gevel.
 • Eten, drinken en buitentap:
  • Als u volgens uw exploitatievergunning ook alcohol en eten mag serveren op het terras, dan mag dat nu ook. Een buitentap mag ook, als die mobiel is. En u die weghaalt als het terras gesloten is;
 • Inrichting terras:
  • Open tenten of andere soorten bouwsels, barbecues, gasbranders, houtkorven en terrasverwarmingen zijn niet toegestaan;
  • U mag wel parasols, een uitgiftekast of een koelkast neerzetten;
  • U mag ook schermen (echter let op de hoogte) neerzetten langs uw terras, als afscheiding tussen uw terras en voorbijgangers;
  • Voor mobiele toiletten geven wij in principe alleen in zeer uitzonderlijke situaties toestemming;
 • Geen rijen met wachtende klanten:
  • U moet er zelf voor zorgen dat er geen rijen bij uw terras ontstaan. Reserveren voor een terrasplek is niet verplicht, maar het kan helpen om de drukte te voorkomen.

Behandelingstermijn

We proberen zo snel mogelijk een besluit te nemen op uw aanvraag. Wij streven ernaar om u binnen twee weken te laten weten of u toestemming krijgt om uw terras uit te breiden. Wanneer u geen besluit op uw aanvraag heeft ontvangen, dan mag u uw terras nog niet uitbreiden. Als u later een ander voorstel wilt doen, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen.

N.B. ook voor uw reguliere terras geldt dat bepalingen uit de noodverordening en later de Noodwet Covid-19 voorrang hebben op de vergunningvoorschriften voor uw terras.

Bijlage 2: Ondermijning

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken