HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizen naar buitenland

Verhuizen naar buitenland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een verhuizing naar het buitenland moet u aan de gemeente doorgeven als u de komende 12 maanden langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. U wordt dan uitgeschreven van uw adres. De gemeente geeft uw vertrek ook door aan andere overheidsinstanties. Als u korter dan 8 maanden naar het buitenland gaat, hoeft u dat niet te melden.

Vóór vertrek melden

U moet uw verhuizing melden voordat u vertrekt. Dat kan op zijn vroegst 4 weken van tevoren persoonlijk aan de balie en op zijn laatst op de dag van uw vertrek.

Al in het buitenland?

Meld uw vertrek dan zo snel mogelijk alsnog bij de gemeente. In dit geval geldt de dag van het doorgeven als verhuisdatum. Een datum in het verleden opgeven is niet mogelijk.

Online aanvragen  Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u minimaal  8 maanden binnen 1 jaar naar het buitenland gaat, is het noodzakelijk dat u persoonlijk aangifte van vertrek doet. De periode van minimaal 8 maanden hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP).

Als niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen aan de balie van burgerzaken. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt uw vertrek 5 dagen van tevoren doorgeven. Een bewijs van uitschrijving is alleen bij de gemeente Weesp verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) gemeenten.

De aangifte kan worden  gedaan door:

  • uzelf (vanaf 16 jaar), uw echtgenoot/geregistreerd partner of uw kinderen, als u allemaal op hetzelfde oude adres woonde en ook op hetzelfde moment naar hetzelfde nieuwe adres gaat wonen;
  • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
  • de curator (van de onder curatele gestelde).

 Let op als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet iedereen voor zichzelf de aangifte doen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • uw geldig legitimatiebewijs.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken