HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven;
 • 2 manieren van aanvragen: online met DigiD (uittreksel wordt aan u opgestuurd) of persoonlijk aan de balie met afspraak;
 • voor een gratis uittreksel, nodig voor een pensioenfonds, moet u een afspraak maken;
 • komt u langs, neem een geldig legitimatiebewijs mee en zo nodig een bewijs van uw pensioenfonds;
 • betalen bij aanvragen.

Online aanvragen  Afspraak maken 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een uittreksel persoonsgegevens komt uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is een schriftelijk bewijs dat u in de gemeente staat ingeschreven.

Een uittreksel persoonsgegevens kunt u aanvragen voor:

 • uzelf
 • ouders of opvoeders voor een minderjarige tot 16 jaar, als ze op hetzelfde adres wonen;
 • curatoren, voor personen die onder toezicht staan;
 • iemand anders, die door u schriftelijk gemachtigd is.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs;
 • bij machtiging: een ondertekende schriftelijke machtiging, geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde en een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van de volmachtgever;
 • pinpas of geld.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Uittreksel Basis Registratie Personen € 7,95

Internationaal uittreksel Basis Registratie Personen € 12,05

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken