HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een belasting die u betaalt voor het afvoeren van afvalwater via het gemeentelijk riool.

  • u krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of woonark of een niet-woning zoals een winkel of bedrijfspand;
  • het waterverbruik bepaalt de hoogte van de rioolheffing;
  • u betaalt de belasting op basis van het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het waterverbruik bepaalt de hoogte van de rioolheffing. U betaalt de belasting op basis van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit de locatie wordt afgevoerd.

Als u verhuist of het gebruik van de niet-woning wordt beëindigd, betaalt u alleen over de maanden dat u op uw oude adres heeft gewoond. Na uitschrijven uit het bevolkingsregister volgt automatisch een ontheffing voor de rest van de maanden in dat jaar. Verhuist u binnen Weesp, dan ontvangt u een vermindering van de aanslag voor uw oude woning of niet-woning en een aanslag voor uw nieuwe (niet-)woning.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet online bezwaar maken via Mijn Belastingen.   

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven 2021 zijn:

  • tot 300 m3 afvalwater: € 213,-
  • voor elke 100 m3 of gedeelte gedeelte daarvan boven 300 m3 wordt het eerste bedrag verhoogd met: € 85,-.

Zie ook de verordening rioolheffing 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken