HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig.

U hebt meestal een omgevingsvergunning nodig voor:

 • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • het brandveilig gebruik van een gebouw, terrein of een tijdelijk bouwwerk;
 • het veranderen van een gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • het uitvoeren van werken en werkzaamheden, zoals de aanleg van een weg, het ophogen, afgraven of vlak maken van grond, het graven of dempen van watergangen of het planten of verwijderen van bomen;
 • het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • het plaatsen van een alarminstallatie;
 • het maken en plaatsen van reclame (zoals een reclamebord);
 • het kappen van bomen;
 • het gebruik van een gebouw of terrein, niet volgens het bestemmingsplan;
 • het vervuilen van het milieu;
 • het oprichten of veranderen van een inrichting;
 • het slopen van een bouwwerk als er een vergunningplicht in het bestemmingsplan is opgenomen;

Soms hebt u een andere vergunning nodig. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wachttijden

Er wordt volop gebouwd en verbouwd in Weesp! We krijgen de afgelopen tijd heel veel aanvragen binnen voor nieuwbouw en verbouwingen (de zogenaamde omgevingsvergunningen). Het verwerken van de vele aanvragen kost tijd. Wij proberen aanvragen ruim binnen de wettelijke termijnen te beoordelen. Door de grote toevoer aan nieuwe aanvragen hebben we soms helaas de maximale wettelijke termijn nodig voor het beoordelen van de aanvragen.

Wij doen ons uiterste best om de beoordelingstijd te verkorten maar vragen bij deze uw begrip en geduld. Om onze dienstverlening te verbeteren hebben wij voor omgevingsvergunningen een terugbelspreekuuringevoerd. Als u een vraag heeft over een aanvraag omgevingsvergunning dan kunt zich melden via ons algemeen nummer 0294 491 391. U wordt dan teruggebeld door een medewerker van het team Vergunningen//RO binnen 2 werkdagen (op de dinsdag of de donderdag).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u kunt via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen;
 • als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten;
 • als bedrijf hebt u eHerkenning nodig;
 • doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren;
 • als u twijfelt stuurt u een mail naar info@weesp.nl met een situatieschets erbij, deze graag voorzien van duidelijke maatvoering.

Ook kunt u vooraf overleggen met de gemeente over uw plannen. (Dit heet vooroverleg.)

.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken