HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Mishandeling of huiselijk geweld

Mishandeling of huiselijk geweld

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente zet zich in om kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Als u hiermee te maken heeft of u maakt zich zorgen om iemand anders, kunt u terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor mishandeling en huiselijk geweld in spoedgevallen belt u direct 112.

Bel Veilig thuis via 0800-2000 voor het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld; dit nummer is gratis en het is dag en nacht bereikbaar. U kunt dit nummer ook bellen voor advies en informatie bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met kindermishandeling of huiselijk geweld;
 • Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Werkt u als professional met gezinnen, kinderen of volwassenen en vermoedt u kindermishandeling of huiselijk geweld? Dan moet u een meldcode gebruiken. De meldcode is verplicht voor de sectoren:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • maatschappelijke ondersteuning
 • jeugdhulp
 • justitie
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • bel 112 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf;
 • bel Veilig Thuis via 0800-2000 voor het melden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld; dit nummer is gratis en het is dag en nacht bereikbaar;
 • u kunt uw vragen stellen of uw hart luchten;
 • u krijgt een hulpverlener aan de lijn die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies;
 • ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is;
 • als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat u moet doen als u huiselijk geweld of kindermishandeling vermoedt. Iedere organisatie ontwikkelt een eigen meldcode. Een meldcode moet in ieder geval deze stappen hebben:

 1. breng de signalen in kaart;
 2. overleg met collega en eventueel met het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis;
 3. ga in gesprek met de ouder(s);
 4. weeg het huiselijk geweld/ de kindermishandeling met het afwegingskader;
 5. neem twee beslissingen: (1) Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? (2) Is het geven of organiseren van hulp ook mogelijk?

De meldcode heeft sinds 2019 een verplicht afwegingskader.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt dag en nacht (anoniem) contact opnemen met Veilig Thuis, via het landelijke nummer (0800) 2000.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken