HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Leges

Leges

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Leges is een ander woord voor het bedrag dat u aan de gemeente moet betalen voor een dienst of een product.

Wat zijn de leges voor 2021?

De nieuwe legestarieven voor 2021 zijn vastgesteld. Leges betaalt u voor producten en diensten van de gemeente, zoals een vergunning, een paspoort of een huwelijk. Een aantal leges blijven gelijk in prijs, een enkele wordt goedkoper en een aantal worden duurder. De nieuwe prijzen gelden voor het hele jaar. Het kan wel zijn dat de tarieven in 2022 opnieuw omhoog gaan. Dat bepaalt het gemeentebestuur.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt leges voor bijvoorbeeld:

  • omgevingsvergunning;
  • paspoort of een rijbewijs;
  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementenvergunning.

Voor sommige producten of diensten betaalt u direct aan de kas (bij paspoort of rijbewijs). Voor andere producten of diensten ontvangt u van de gemeente Amsterdam een aanslagbiljet. De hoogte van de belasting aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u een maand de tijd om deze te betalen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken