HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kind erkennen ná de geboorte

Kind erkennen ná de geboorte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt;
 • erkennen kan vóór de geboorte, bij geboorte- of na de geboorteaangifte;
 • u moet een afspraak maken;
 • neem geldig legitimatiebewijs mee.

 Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen.

Verder gelden de volgende regels:

 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als het kind al 2 ouders heeft, dan kan het nooit door een ander worden erkend.
 • Als u onder toezicht staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Uw kind erkennen vóór de geboorte

Zie ook Erkenning ongeboren kind.

Uw kind erkennen bij de geboorteaangifte

Dit doet u in de gemeente waar het kind geboren is. De moeder moet persoonlijk mee komen als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt. Dit geldt alleen voor het eerste kind uit de relatie.

Uw kind erkennen na de geboorteaangifte

U kunt een (ouder) kind na de geboorteaangifte alsnog erkennen in elke Nederlandse gemeente. De erkenning is geldig vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboorte.

 • als het kind jonger is dan 12 jaar: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt;
 • als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is: persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt;
 • als het kind 16 jaar of ouder is: het kind moet bij de erkenning persoonlijk aanwezig zijn. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt. Het kind geeft persoonlijk toestemming. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Achternaam kiezen

Bij de erkenning van het 1e kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het eerste kind. Zie ook Naamskeuze kind.

U wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt

Dan moet de moeder persoonlijk mee komen bij de erkenning van het eerste kind.

U wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt

Dan hoeft de moeder niet persoonlijk mee te komen bij de erkenning. Zij kan ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Bij een 2e of volgend kind uit de relatie kan de moeder in beide gevallen schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag: apart aanvragen

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Na de geboorte van uw kind kunt u het gezag laten registreren bij de rechtbank, .

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Als het kind jonger dan 12 jaar is:

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder;
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf, de moeder en het kind;
 • persoonlijke of schriftelijke toestemming van de moeder en het kind. De moeder moet persoonlijk mee als u wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt.

Als het kind 16 jaar of ouder is:

 • het kind zelf. Hij of zij moet kiezen wat zijn/haar achternaam wordt;
 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en het kind;
 • persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.
 • in sommige gevallen is het nodig dat er een afschrift van de geboorteakte meegenomen wordt. Neem hiervoor contact op met burgerzaken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken