HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente biedt hulp en zorg aan jeugd en ouders die dit nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld als er problemen zijn met opgroeien of opvoeden die u niet zelf kunt oplossen en waarbij het consultatiebureau en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) u ook niet verder kan helpen.

 • Jeugdhulp is er voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid).
 • Jeugdhulp is er ook voor kinderen met een psychiatrische aandoening (zoals autisme, ADHD of depressie).
 • Heeft u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft? Dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke vorm van jeugdhulp nodig is.

18 jaar worden: wat gaat er veranderen?

18 jaar worden: wat gaat er veranderen?

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden.
 • De algemene hulp kunt u direct krijgen.
 • De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden.
 • Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen.
 • De gemeente beslist of u de specifieke hulp nodig heeft; u ontvangt binnen 8 weken bericht hierover.
 • In bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Als u een kind heeft waarvoor u hulp nodig heeft, meldt u uw hulpvraag bij de gemeente.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind nodig heeft.
 • U voert een gesprek met de deskundigen van de gemeente over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig heeft.

Hulpvraag stellen

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • Jeugdhulp wordt betaald door de gemeente. U betaalt geen eigen bijdrage.
 • Jeugdhulp wordt alleen betaald als dit door de jeugdconsulent is toegekend. U ontvangt hiervan een bevestiging in een brief (beschikking).
 • Als u jeugdhulp wilt ontvangen van een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft, kan dit onder bepaalde voorwaarden via een persoonsgebonden budget (PGB) worden betaald. De jeugdraadgever kan u hier in het gesprek meer over vertellen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken