HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Hulp bij geldzaken en schulden

Hulp bij geldzaken en schulden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hulp bij schulden is voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verschillende schuldhulporganisaties die actief zijn voor inwoners van Weesp.

  • U kunt contact opnemen met de het Klant Contact Centrum van de gemeente Weesp. De KCC-medewerker zal u, indien nodig, in contact brengen met het Sociaal Wijkteam. Dit team komt bij u op huisbezoek. Samen wordt gekeken wat u eerst zelf kan doen om het probleem op te lossen.
  • SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die mensen wil helpen met (dreigende) financiële problemen. Als u contact opneemt volgt een kennismaking met de coördinator om te kijken of zij u de juiste hulp kunnen bieden. Wanneer dat zo is, krijgt u een maatje die samen met u aan de slag gaat.
  • De maatschappelijk werker van Versa Welzijn bekijkt met u de schulden en onderzoekt hoe deze ontstaan zijn. Daarbij is aandacht voor het aanpakken van eventuele achterliggende problemen om te voorkomen dat u opnieuw in (financiële) problemen komt. Wanneer blijkt dat een vorm van schuldregeling nodig is, wordt met uw instemming een aanvraag met advies voor een schuldenregeling ingediend bij de Kredietbank Nederland.
  • Kredietbank Nederland werkt mee aan een oplossing voor al uw schulden. Zij zetten zich in om in overleg met uw schuldeiser(s) tot een goede regeling te komen.
  • Als u 18 jaar of ouder bent en door lichamelijke of geestelijke problemen niet zelf kunt zorgen voor uw geld en bezittingen, dan kan een beschermingsbewindvoerder dit voor u doen. Een rechter moet beslissen dat u een beschermingsbewindvoerder krijgt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

hulpvraag stellen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken