HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • als u gaat bouwen of verbouwen draagt u zorg voor de bouwmaterialen die u gebruikt;
 • bedrijven moeten in sommige gevallen het gebruik van bouwmaterialen melden. Particulieren hoeven dit niet.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bedrijven moeten, volgens het Bouwstoffenbesluit, in sommige gevallen het gebruik van bouwmaterialen melden.

Verder meldt u:

 • waar de materialen vandaan komen;
 • hoe u bouwafval wegbrengt;
 • of u het sloopmateriaal hergebruikt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen

U hoeft geen melding te doen in de volgende gevallen:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken;
 • baggerspecie (een ander woord voor waterbodem) verspreiden op het aangrenzend perceel (stuk grond);
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan;
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan;
 • als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken.

Stap 2: meldingsplicht

 • gebruikt u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen; uiterlijk 30 dagen van tevoren melden;
 • gebruikt u met uw bedrijf schone grond;  uiterlijk 5 werkdagen van tevoren melden;
 • gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken uitvoeren? Vraag dan aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen

Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen;
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt;
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt;
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt;
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken