HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Gladheid bestrijden

Gladheid bestrijden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • bij gladheid wordt er gestrooid op lokale verbindingswegen (doorgaande wegen), industriewegen, de busroutes, de ontsluitingswegen van woonwijken, de wegen in het centrum en in het buitengebied
  • op kleinere, lokale wegen en straten wordt niet gestrooid
  • u kunt het gladheidbestrijdingsplan inzien.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Op basis van gedetailleerde informatie van MeteoConsult bepaalt de gemeente of er gestrooid wordt. Zo is er voldoende zekerheid dat er tijdig gestrooid wordt, hoewel er altijd onvoorspelbare momenten kunnen voorkomen. Omdat het strooien niet bevorderlijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid voor de mens.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het is onmogelijk en te kostbaar voor de gemeente om op alle wegen te strooien. U kunt uw steentje bijdragen door toegang tot uw woning voor u en anderen bereikbaar te houden

De gemeente stelt één keer per winterseizoen strooizout ter beschikking voor haar inwoners. Hierover verschijnt tijdig informatie in de plaatselijke pers en via deze website.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken