HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • bij bepaalde activiteiten kunt u geluidsoverlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt;
 • u kunt voor deze activiteiten een ontheffing (toestemming) aanvragen;
 • bedrijven die geluidsoverlast veroorzaken, moeten meestal een melding indienen. Dit doet u via het Omgevingsloket Online.

Geluidsbelastingkaart

Wij hebben een geluidsbelastingkaart vastgesteld, 24 oktober 2017. Deze kaart toont de geluidsbelasting in de omgeving van:

 • verkeerswegen
 • spoorwegen;
 • bedrijven met een geluidsbelasting van 55 dB of meer op de gevel van een woning; 
 • luchthaven Schiphol.

U kunt de geluidbelastingkaart raadplegen door in uw browser de volgende link te plakken:

https://www.geluidregister.nl/geluidregister/inloggen?u=weesp_burger&w=wee861

Actieplan in het kader van de regeling geluid Milieubeheer

Naast de geluidbelastingkaart is de gemeente Weesp verplicht een actieplan op te stellen. Het vastgestelde actieplan 2013-2018, stelt de gemeente in staat om de ontwikkelingen van geluidbelasting te volgen.

In het Actieplan in het kader van de regeling geluid Milieubeheer 2018-2023 geven wij hieraan verdere invulling. Het plan beschrijft de gemeentelijke visie  wat betreft verkeerslawaai en de mogelijkheden hoe dit lawaai onder controle te houden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt en kan hieraan afgesproken regels verbinden. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal heett u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U heeft de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de openbare ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally;
 • het laten horen van berichten of muziek door luidsprekers op voertuigen;
 • het laten horen van achtergrondmuziek in winkelstraten;
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken;
 • het gebruik van bouwmachines;
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u soms ook een evenementenvergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt;
 • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt;
 • tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken