HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u zorg of ondersteuning ontvangt via de gemeente, betaalt u in de meeste gevallen een deel van de kosten zelf. Dit gebeurt aan de hand van een eigen bijdrage;

  • de eigen bijdrage is maximaal vastgesteld op € 17,50 per 4 weken. In sommige gevallen betaalt u geen eigen bijdrage;
  • het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage en brengt deze bij u in rekening.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

  • als u zorg of ondersteuning aanvraagt bij de gemeente Weesp, informeert de raadgever van de gemeente u over de eigen bijdrage;
  • voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van het CAK. Op de website vindt u ook de telefoonnummers voor ondersteuning vanuit Wmo, zorg vanuit de Wlz, ouderbijdrage Jeugdwet en Schengenverklaring.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken