HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Cultuur

Cultuur

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Cultuurnota Weesp 2017-2021

Cultuurnota Weesp 2017-2021

Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur

Regeling beoordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur.pdf

Aanvraagformulieren incidentele en structurele subsidie cultuur

Cultuurprijs Weesp

Verordening Cultuurprijs Weesp 2016.pdf

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

  • het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen toch lid kunnen worden van een sportclub, of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen;
  • kinderen van 4 t/m 17 jaar, die in gezinnen leven met een laag inkomen, komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland;
  • contributie voor de sportvereniging en eventuele sportattributen worden tot een bedrag van maximaal € 225,- per kind per jaar vergoed;
  • contributie voor een culturele activiteit en eventuele attributen worden tot een bedrag van maximaal € 425,- per kind per jaar vergoed;
  • het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sportbeoefening ontbreken;
  • om voor het jeugdsportfonds in aanmerking te komen, moet bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag worden gedaan door een intermediair; dit kan een leraar, jeugdhulpverlener, arts of buurtwerker zijn;
  • voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het aanvragen van ondersteuning kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, bereikbaar via telefoonnummer (035) 760 07 68 of per e-mail info@cjgweesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken