HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. U heeft deze papieren nodig om u in te schrijven in de persoonsgegevens van de Basisregistratie Personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Legalisatie:

  • legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document vandaan komt.neem altijd eerst contact op met de gemeente. Nederland is aangesloten bij enkele internationale verdragen die de procedure van legalisatie vereenvoudigen. Als een document afkomstig is uit een land dat aangesloten is bij één van deze verdragen dan is legalisatie van documenten niet altijd nodig. De gemeente kan u vertellen of en hoe een document gelegaliseerd moet worden;
  • is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan is een enkele legalisatie genoeg. Het gewaarmerkte document dat door een autoriteit is afgegeven, wordt dan aangeboden aan een hogere autoriteit in dat land ter legalisatie. Meestal is de hogere autoriteit het ministerie van Buitenlandse Zaken of Justitie;
  • is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan is een dubbele legalisatie nodig. Dit betekent dat het document eerst gelegaliseerd wordt door een hoge autoriteit in het land van herkomst. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade of het consulaat in het betreffende land het document en wordt de handtekening van de hogere autoriteit voor echt verklaard.

Verificatie:

  • verificatie betekent dat u laat controleren of de inhoud van uw document betrouwbaar is. Dit regelt u bij de gemeente;
  • de gemeente stuurt uw verzoek door naar het ministerie van Buitenlandse Zaken;
  • daarna stuurt het ministerie het document naar de Nederlandse ambassade of consulaat in het land van herkomst van het document. Het document wordt dan door de lokale autoriteiten geverifieerd op inhoud en echtheid;
  • hierna stuurt de ambassade of het consulaat het document terug naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland;
  • het ministerie van Buitenlandse Zaken voorziet het document van een brief en stuurt het door naar de gemeente. In deze brief staat of het document vals of vervalst is, of dat het wordt geaccepteerd.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • het originele buitenlandse document;
  • geldig legitimatiebewijs.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Legalisatie € 7,84

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken