HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bromfietsrijbewijs

Bromfietsrijbewijs

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt een bromfietsrijbewijs nodig als u wilt rijden op een scooter, brommer, snorfiets, brommobiel of quad (met typekeuring als bromfiets). Hiervoor moet u zijn geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit examen vraagt u aan via uw rijschoolhouder of via de online CBR reservering.

Bent u geslaagd? Dan vraagt u bij de gemeente uw bromfietsrijbewijs aan. Ook uw bromfietsrijbewijs vernieuwen of vervangen doet u bij de gemeente.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een bromfietsrijbewijs moet u persoonlijk aanvragen bij het Stadskantoor. U kunt de aanvraag alleen zelf doen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om een bromfietsrijbewijs voor u aan te vragen.

Voorwaarden

 • U moet in Weesp in­ge­schre­ven staan om hier een rij­be­wijs te kun­nen aan­vra­gen.
 • U moet mi­ni­maal zes­tien jaar oud zijn.
 • U moet min­stens 185 da­gen in Ne­der­land in­ge­schre­ven staan.
 • Als u nog geen Ne­der­lands auto- of mo­tor­rij­be­wijs hebt, moet u ge­slaagd zijn voor het prak­tijk­exa­men brom­fiets.

Hebt u nog een bromfietscertificaat?

Het is niet meer mogelijk om uw bromfietscertificaat om te ruilen voor een bromfietsrijbewijs. Dat kon tot 1 oktober 2009. Tegenwoordig moet u apart rijexamen doen voor het bromfietsrijbewijs.

Medische keuring niet nodig

Voor een bromfietsrijbewijs hebt u geen Verklaring van (medische) geschiktheid van het CBR nodig.

Spoedaanvraag gedaan?

Bij een spoedaanvraag kunt u uw bromfietsrijbewijs in principe de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen (als u de aanvraag vóór 14.00 uur hebt gedaan) Bij de aanvraag krijgt u te horen hoe laat uw rijbewijs klaarligt. In uitzonderlijke gevallen kan een spoedaanvraag 2 werkdagen duren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet uw bromfietsrijbewijs ophalen bij de gemeente. U kunt het bromfietsrijbewijs alleen zelf ophalen.

U moet meenemen:

 • het af­haal­be­wijs;
 • uw hui­di­ge brom­fiets­rij­be­wijs, als u dat hebt. Dit moet u in­le­ve­ren.

Binnen drie maanden ophalen

U hebt drie maanden de tijd om uw bromfietsrijbewijs op te halen. Daarna wordt het vernietigd. Het is dan officieel ongeldig geworden.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor de aanvraag van een bromfietsrijbewijs hebt u nodig:

 • één goed­ge­lij­ken­de ­pas­fo­to in kleu­r, niet ouder dan 6 maanden op het moment van aanvraag. De foto moet aan spe­ci­a­le ei­sen vol­doen. Ga naar een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf of be­kijk de pasfoto-eisen;
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs;
 • als u niet de na­ti­o­na­li­teit hebt van een land uit de EU, de EER of Zwit­ser­land: een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning.

Documenten van het CBR hoeft u niet mee te nemen. De baliemedewerker kan deze in het systeem zien.

Aanvullend

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aanvraag.

U wilt uw bromfietsrijbewijs vernieuwen:

 • uw oude bromfietsrijbewijs.

U bent uw bromfietsrijbewijs kwijt of het is gestolen:

 • een verklaring van vermissing van de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U moet uw bromfietsrijbewijs betalen bij de aanvraag (dus niet bij het ophalen). Het is de bedoeling dat u betaalt met uw pinpas. Als pinnen niet gaat, kunt u contant betalen.

Rijbewijs € 41,00

Spoedaanvraag € 34,10

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Uw bromfietsrijbewijs is na 5 werkdagen klaar. Doet u de aanvraag op maandag, dan ligt het rijbewijs de week erna op maandag klaar. In vakantieperiodes of door onvoorziene omstandigheden kan het langer duren.

Feestdagen

Feestdagen tellen niet mee voor de levertijd. Doet u de aanvraag op maandag en valt er in die week een feestdag? Dan is uw document de week erna op dinsdag klaar.

Spoedaanvraag gedaan?

Bij een spoedaanvraag kunt u uw bromfietsrijbewijs in principe de volgende werkdag na 10.00 uur ophalen (als u de aanvraag vóór 14.00 uur hebt gedaan). Bij de aanvraag krijgt u te horen hoe laat uw rijbewijs klaarligt. In uitzonderlijke gevallen kan een spoedaanvraag 2 werkdagen duren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken