HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 De gemeente kan uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
 • welke materialen er gebruikt worden;
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft;
 • De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

 • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
 • de openbare ruimte;
 • het landschap;
 • de stedenbouwkundige situatie;
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur;
 • samenhang in het bouwwerk.

De agenda en notulen van de vergaderingen kunt u hier inzien.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket
 • In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd. 
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing;
 • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien;
 • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien;
 • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken