HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijstand, uitkering

Bijstand, uitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • heeft u niet genoeg geld om van te leven? Bijvoorbeeld door geen of te weinig inkomsten? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen;
 • met een bijstandsuitkering kunt u de noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, gas, water en licht, eten en drinken, kleding, ziektekostenverzekering;
 • vraag de uitkering aan als uw inkomen te laag is om deze kosten zelf te betalen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • medewerkers van Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam kijken of u recht heeft op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. De bijstand kan ook worden gegeven in de vorm van een lening. Die moet u dan later terugbetalen;
 • zelfstandigen die Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) of IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) willen aanvragen, kunnen dit doen door het sturen van een mail naar teamweesp@amsterdam.nl waarin u aangeeft dat u een Bbz of IOAZ uitkering wil aanvragen of bellen naar (020) 252 6030, het nummer van Werk, Participatie & Inkomen voor Weespers;
 • de hoogte van uw bijstandsuitkering vindt u bij de Rijksoverheid.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning hebt of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert);
 • u woont of verblijft in Nederland;
 • u hebt geen of onvoldoende eigen inkomen;
 • u hebt geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis;
 • u kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • u bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld zo als u in de gevangenis zit.
 • U staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV

Let op!

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan meldt u zich eerst voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen.

Weer aan het werk

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Dit recht kan ook bestaan als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Hebt u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig, dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Voorschot

U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Als u jonger dan 27 jaar bent en u woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente mag weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • een bijstandsuitkering vraagt u aan, bij voorkeur telefonisch via (020) 252 6030, of door het sturen van een mail naar teamweesp@amsterdam.nl;
 • persoonlijke gesprekken, zoals het eerste en tweede gesprek voor de aanvraag van een uitkering, vinden plaats op het stadskantoor van Weesp.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, of als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, dan kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook kan of moet de teveel betaalde uitkering worden terugbetaald aan de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wijziging doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Bij het eerste gesprek heeft u nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner;
 • bewijzen van uw inkomen;
 • bewijzen van uw schulden;
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen);
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract);
 • afhankelijk van uw persoonlijke situatie en van het eerste gesprek ontvangt u een overzicht van de gegevens die u nog moet overleggen.

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan hebt u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, mogelijke schulden en arbeidsverleden.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Er zijn twee manieren om een bijstandsuitkering aan te vragen. Dat kan digitaal met het digitale aanvraagformulier. Of via post met het papieren aanvraagformulier.

Digitaal

Het voordeel is dat wij uw aanvraag direct ontvangen en snel kunnen afhandelen. U heeft hier wel een DigiD nodig. Heeft u hulp nodig bij het doen van een digitale aanvraag? Bel op 020 252 6030 of mail ons op teamweesp@amsterdam.nl.

Aanvraag bijstandsuitkering klant
 


Aanvraag bijstandsuitkering partner
 

Papier

U kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Dit moet u opsturen per post naar Antwoordnummer 98179, 1000 VA Amsterdam. Heeft u hulp nodig bij het doen van een papieren aanvraag? Neem dan contact op met Versa Welzijn op 035 623 1100.

Afhandeling van uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraagformulier ontvangen hebben, krijgt u binnen acht weken bericht van ons.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken