HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • een Bewijs van in leven is geldig voor Nederlandse organisaties;
  • een Attestatie de Vita is geldig voor buitenlandse organisaties;
  • aanvragen Bewijs van in leven zijn kan online (met DigiD) of persoonlijk aan de balie op afspraak;
  • aanvragen Attestatie de Vita: maak een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Online aanvragen  Afspraak maken  

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een Bewijs van in leven zijn of Attestatie de Vita alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Levensverzekeraars of pensioenfondsen kunnen u vragen een Bewijs van in leven zijn of Attestatie de Vita (internationaal) af te geven. Dit zijn verklaringen van de gemeente waaruit blijkt dat u in leven bent.

Voor pensioen

Als u kunt aantonen dat u een Bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een pensioenfonds, dan wordt het kosteloos verstrekt. In dat geval kunt u het bewijs niet online aanvragen.

Nederlandse instanties
 

Een Bewijs van in leven zijn is geldig voor Nederlandse instanties. Als een buitenlandse instelling vraagt om een bewijs van in leven zijn, moet u een zogenaamde Attestatie de Vita aanvragen. Dit kan niet online worden aangevraagd. U moet persoonlijk naar de gemeente komen, met een geldig legitimatiebewijs.
 

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • indien van toepassing: brief van pensioenfonds.
     
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een Attestatie de vita of een bewijs van in leven zijn kost:

€ 14,00

Vraagt uw pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken