HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, kleine vezels welke met het blote oog niet zichtbaar zijn;
 • asbest kan grote risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen;
 • sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken;
 • als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u een sloopmelding doen.

2024 verbod op asbestdaken

De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken. Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen geen asbestdaken meer bezitten.

Meer informatie vindt u via de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u voor meer vragen en antwoorden terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De sloopmelding

 • voor het verwijderen van asbest moet u een sloopmelding doen, volgens het Bouwbesluit 2012;
 • minimaal 4 weken voordat u asbest gaat verwijderen, doet u de sloopmelding;
 • u doet de sloopmelding digitaal via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

In de volgende gevallen kunt u de sloopmelding uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de sloopwerkzaamheden doen:

 • bij het verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel;
 • bij het verwijderen van vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.

Na het melden

 • de gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de melding;
 • is uw melding niet compleet dan ontvangt u hiervan bericht en doet u een nieuwe melding;
 • de gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. U moet zich daaraan houden;
 • u meldt het begin en einde van de sloopwerkzaamheden bij de gemeente:
  • minimaal 2 werkdagen voor de start en;
  • op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de sloopwerkzaamheden.

Het afvoeren van asbest

 • asbest wordt niet aan huis opgehaald;
 • particulieren kunnen huishoudelijk asbest aanbieden op één van de vier scheidingsstations;
 • de melding die u bij de gemeente heeft gedaan wordt hier vooraf gecontroleerd.

(Bron: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek; GAD)

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Gegevens bij de melding

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
 • asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Voor de asbestwegwijzer kunt u terecht op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken