HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • maak een afspraak;
  • neem geldig legitimatiebewijs en originele bewijsdocumenten mee;
  • als uw persoonsgegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP) staan vermeld.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen.

Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunnen gevolgen hebben voor de legitimatiebewijzen die u in uw bezit heeft. Deze legitimatiebewijzen vervallen van rechtswege als uw gegevens wijzigen. U bent verplicht deze te vernieuwen.

Na indienen van uw verzoek:

  • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
  • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
  • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • kopie van uw geldig legitimatiebewijs;
  • een document of kopie daarvan waarop de genoemde foute gegevens staan;
  • een officieel document waaruit de juiste gegevens blijken, bijvoorbeeld een geboortebewijs of trouwpapieren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken