HOME  |  Inwoners  |  Meedenken, meepraten, meedoen

Meedenken, meepraten, meedoen

Weespers kunnen op vele manieren meedenken, meepraten en meedoen

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners kunnen meedenken, meepraten en plannen of ideeën kunnen aandragen over allerlei onderwerpen. Zo kunnen we samen werken aan verbeteringen in de buurt en voor de stad. Wat zijn de mogelijkheden? We zetten ze graag voor u op een rij:

  • Gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren meedenken en meepraten in de gemeenteraad. U kunt met een lid van de gemeenteraad telefonisch contact opnemen, een e-mail sturen of om een afspraak vragen. Tijdens een raadscommissie kunt u inspreken of een brief schrijven aan de gemeenteraad. Verder is er natuurlijk inspraak mogelijk tijdens het opstellen van nieuw beleid. 

  • Ideeën vanuit inwoners - Loket Bewonersinitiatieven

Voor bewonersinitiatieven (ideeën) heeft de gemeente het Loket Bewonersinitiatieven. Daar kunt u terecht met uw ideeën, plannen en verbeteringen om Weesp mooier, fraaier, veiliger, beter of gewoon leuker te maken. Maar natuurlijk ook om voor de inwoners van Weesp iets leuks te organiseren of iets te verbeteren of te starten. Uw idee kunt u door het invullen van een formulier aanmelden.

Meld uw idee aan.

We zullen dan uw idee beoordelen op haalbaarheid en daarna de mogelijkheden met u bespreken.

  • Spreekuren openbare ruimte

Vanaf oktober 2020 wordt het spreekuur Openbare Ruimte en Verkeer georganiseerd in buurtkamer de Kastanje. U kunt daar maandelijks op de vierde dinsdag van de maand terecht voor al uw vragen, klachten en opmerkingen.

Aanwezig zijn medewerkers van de gemeente Weesp, de Politie Gooi en Vechtstreek en woningcorporatie Ymere. 

  • Buurtpanels

Op dit moment worden  geen buurtpanels (meer) georganiseerd. Mocht zich een onderwerp voordoen in een wijk waarbij de behoefte is aan een buurtpanel is het altijd mogelijk om een bijeenkomst te organiseren.

Weesper Kei

De Weesperkei is een subsidie die voor en door Weespers, Verenigingen of Stichtingen met activiteiten in Weesp aangevraagd kan worden. De bedoeling van deze subsidie is de leefbaarheid, betrokkenheid onder bewoners, de sociale contacten en samenhang in de straten en wijken te vergroten.

Heeft u samen met buren, sportvrienden, stichting, vereniging of collega-middenstanders een idee, vraag dan snel een Weesperkei aan. Meer informatie daarover vindt u op de website: www.weesperkei.nl

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over één van bovenstaande onderwerpen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons mailen op het email adres: bewonersinitiatieven@weesp.nl of via het algemene telefoonnummer: (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken