HOME  |  Inwoners  |  (Jeugd)hulp, zorg & werk

(Jeugd)hulp, zorg & werk

(Jeugd)hulp, zorg & werk

Zelfstandig zijn. Mee kunnen doen met de maatschappij. De dingen (blijven) doen die u graag wilt doen. Ook met een beperking. Veel mensen vragen hiervoor hulp aan buren, familie of vrienden. Als in uw omgeving niet de juiste hulp te vinden is, kan de gemeente mogelijk zorgen voor een oplossing.

Wat moet u doen

 1. Kijk of u zelf hulp kunt regelen. Bijvoorbeeld hulp van familie, vrienden of buren. Soms kan hulp uit de buurt voldoende zijn.
  Op de digitale gemeentegids vindt u informatie over lokale organisaties, inwonersgroepen en instellingen die u kunnen helpen.
  Denk aan kleine hand- en spandiensten, sociale activiteiten, hulp bij administratie of ondersteuning van maatschappelijk werk.
 2. Komt u er zelf niet uit, neem dan contact op met de gemeente via de knop 'Hulpvraag stellen' hieronder.
  Samen kijken we naar mogelijke oplossingen. Wat kunt u zelf en wie kan u ondersteunen.
  Hoe kunnen we het goed regelen? Samen komen we een heel eind.
  Soms is er professionele ondersteuning nodig.
  Bijvoorbeeld van een medewerker van het sociaal wijkteam. Dit team helpt of roept hulp in als er meerdere problemen tegelijk zijn.
 3. Heeft u vragen of problemen over wonen, opvoeding, leren, werk of geldzaken? Wilt u graag de zorg thuis regelen? Heeft u een belangrijk (keukentafel)gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of het UWV? Bent u niet tevreden over de hulp die u krijgt? En wilt u graag dat iemand onafhankelijk met u meedenkt? De onafhankelijke cliƫntondersteuner van MEE denkt met u mee en geeft informatie en advies dat past bij uw situatie. Deze ondersteuning is voor iedereen in Weesp gratis. U heeft geen verwijzing nodig. Te bereiken via telefoonnummer (035) 303 01 62 of via weesp@mee-ugv.nl.

Melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ?

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. In de WvGGZ is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer (0294) 491 391. In geval van crisis belt u altijd 112.

Hulpvraag stellen

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken