HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 28 oktober 2020

Woord van de burgemeester - 28 oktober 2020

Beste Weespers,

De afgelopen week werden ruim 100 Weespers positief getest op het coronavirus. Vanaf de start van de registratie in maart ligt het totale aantal op dit moment boven de 500. Er zijn Weespers overleden als gevolg van besmetting met het coronavirus.

Er zijn ook Weespers, die inmiddels ‘hersteld’, nog dagelijks en al lange tijd de beperkingen in hun functioneren ervaren als gevolg van het ziek zijn. Gelukkig zijn er ook inwoners die volledig zijn hersteld.

Dit alles is een feitelijke constatering. Het is geen particuliere opvatting. De vermelding van deze op zich objectieve feiten kan leiden tot angst bij inwoners, zo maakte ik op uit een reactie van een Weesper. De angst voor het virus, dikwijls gevoed door alle berichten daarover neem ik bij velen waar. Ook ben ik mij bewust van de effecten, die de maatregelen tegen de bestrijding van het virus met zich mee kunnen brengen.

Ik spreek inwoners, die enorme last hebben van die maatregelen. Voor velen van hen is er sprake van een onzekere toekomst met alle gevolgen van dien. Daar sluit ik mijn ogen niet voor. Andere Weespers geven aan blij te zijn met de berichtgeving en de maatregelen. Er zijn inwoners die, bezorgd om hun gezondheid en de gevolgen van een eventuele besmetting, aandringen op het zorgvuldig handhaven van alle maatregelen. Die zelfs pleiten voor meer maatregelen.

Gelukkig leven we in een stad, in een land, waar we die verschillende meningen ook kunnen uitspreken en delen. Mijn wens is, dat we dit op een respectvolle manier doen. Respectvol in woord en in ons gedrag ten opzichte van elkaar. Als burgemeester en als college van B&W voeren we het beleid uit zoals dat onder andere is vastgelegd in de noodverordening. Daarbij zoeken we, vanuit onze kennis van- en betrokkenheid bij de samenleving, soms de grenzen op. Door de contacten, die wij in onze samenleving hebben, weten we wat er leeft. Weten we ook van uw zorgen, vaak vanuit verschillende invalshoeken belicht. Onze doelstelling is en blijft: Samen met u het virus de baas te worden. Uiteindelijk is dat wat we allemaal willen.

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken