HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Woord van de burgemeester  |  Woord van de burgemeester - 15 april 2020

Woord van de burgemeester - 15 april 2020

De straatverlichting brandt nog, maar je ziet dat het langzaam licht wordt. Nog even en het is dag. Dat is mijn beeld als ik de eerste woorden van deze bijdrage type en vanuit mijn werkkamer naar buiten kijk. Dat is eigenlijk ook het beeld zoals ik de toekomst voor mij zie.

We zijn langzaam op weg naar ‘het nieuwe normaal’, de anderhalve meter samenleving. Langzaam maar zeker zullen de contouren zich laten zien. Eerlijk gezegd kan ik mij nog nauwelijks voorstellen hoe dat nieuwe normaal er precies uit zal zien. En toch zullen we er over moeten nadenken. De komende twee weken moeten wij ons nog strikt houden aan de huidige regels en is de noodverordening nog steeds van kracht. We horen de komende week hoe het daarna verder gaat. Eén ding lijkt zeker, we zijn nog niet door deze crisis heen.

Het is nog vroeg en terwijl ik dit schrijf heb ik nog niet de zogenoemde dagrapportage van de boa’s en de politie ontvangen en gelezen. Dit weekend ben ik niet door hen benaderd met het verzoek om extra handhavingsregels. Dat is een compliment voor u. Ongetwijfeld hebben handhavers en toezichthouders een enkeling op de regels moeten wijzen, maar feitelijk houdt u zich bijna allemaal daaraan. Hoewel we dus onderweg zijn naar het nieuwe normaal moeten wij ons voorlopig nog houden aan de strakke leefregels van dit moment. Deze boodschap blijf ik herhalen zolang dat in het belang van ons allemaal is. Houd vol!

Tegelijkertijd met de maatregelen en de tijd die voor ons ligt, is er veel onzekerheid op welke manier het nieuwe normaal ons leven zal beïnvloeden. We hebben, vooruitlopend op deze onzekere nabije toekomst, samen met de betrokken partijen besluiten moeten nemen. Zo zullen veel evenementen (ik denk aan Weespers aan de Wand, Weesp Gastvrij en het Sluis en Bruggenfeest) niet doorgaan. Dat is jammer. Juist deze evenementen maken Weesp tot Weesp. En ook de Lintjesregen, Koningsdag en Dodenherdenking zullen we op een andere manier moeten vormgeven. Het zij zo…in een tijd als deze zullen we op een andere, een creatieve manier toch verbinding met elkaar zoeken. Want dat is belangrijk. Juist in een tijd als deze.

 
Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken