HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Stukken ter inzage  |  Overzicht stukken ter inzage 21 oktober 2020

Overzicht stukken ter inzage 21 oktober 2020

Dit item is verlopen op 30-11-2020.
Nr. Titel ter inzage-stuk: Termijn ter inzage:
  7 Structuurvisie  onbepaald
10 Begroting 2021 gemeente Weesp 21 okt - 03 dec '20
11 Vastgesteld beheerplan Natura 2000-gebied Naardermeer 22 sept - 01 nov '20
12

Ontwerpbestemmingsplan 'Stedelijk gebied - Herziening De Weesperschool'

Let op: Plaats in zoekvenster bij tab 'plannaam of - nummer': NL.IMRO.0457.BPSG05weesperschoo-on01

22 sept - 04 nov '20
13

Ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan, m.e.r.-beoordelingsbesluit en ontwerp-Watergebiedsplan Schil Naardermeer

06 okt - 06 nov '20
21 okt 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken