HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Samenstelling B&W

Samenstelling B&W

B.J. van Bochove

van Bochove
contactgegevens en taken B.J. van Bochove
FunctieBurgemeester
E-mailadresbjbochove@weesp.nl
Taken
 • Algemeen Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Handhaving en toezicht
 • Personeel en organisatie
 • Burgerzaken
 • Voorlichting en Communicatie


Nevenfuncties:

 • Eigenaar van Van Bochove advies en management
 • Voorzitter Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Lelystad

A. Heijstee-Bolt

Heijstee-Bolt
contactgegevens en taken A. Heijstee-Bolt
FunctieWethouder
E-mailadresaheijstee@Weesp.nl
Taken

• Coördinerend wethouder sociaal domein (overkoepelende thema’s)
• Sociaal domein – WMO
• Gezondheidszorg – Ouderenzorg
• Projectwethouder Binnenstad
• Economische Zaken
• Toerisme en Recreatie
• Citymarketing
• Jeugdbeleid
• Sport
• Onderwijs
• Wijkwethouder Noordwest/Hogewey
• 1e Locoburgemeester


Nevenfuncties:

• Bestuurslid van Tafel van Weesp
• Bestuurslid van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Politieke partijWSP

M. Miner

Miner
contactgegevens en taken M. Miner
FunctieWethouder
E-mailadresmminer@weesp.nl
Taken

• Sociaal domein - Jeugdzorg
• Sociaal domein - Werk en Inkomen (Participatiewet)
• Duurzaamheid, milieu en energie
• Projectwethouder Mobiliteit
• Stadsbeheer Stadsbeheer (beheer en onderhoud van infrastructuur inclusief bruggen en kades) en water
• Integratiebeleid
• Groen en wijkbeheer
• Begraafplaatsen
• Dierenwelzijn
• ICT
• Grondzaken
• Dienstverlening
• Projectwethouder Kostverlorenflat
• Wijkwethouder Centrum/Buitengebieden
• 2e Locoburgemeester

Nevenfuncties:

• Geen

Politieke partijGroenLinks

L.A. de Lange

de Lange
contactgegevens en taken L.A. de Lange
FunctieWethouder
E-mailadresldelange@weesp.nl
Taken

Financiën

Subsidies

Kunst & Cultuur

Mobiliteit (inclusief projecten en herinrichting infrastructuur)

 • Verkeer en vervoer
 • Projectwethouder Weespersluis
 • Coördinerend wethouder Participatie & Burgerinitiatieven
 • Inclusief beleid
 • Coördinerend wethouder samenwerking Amsterdam
 • Wijkwethouder Leeuwenveld / Weespersluis
 • Projectwethouder OV Saal
 • 3e Locoburgemeester


Nevenfuncties:

• Cultureel ondernemer
• Oprichter Kamermuziekdag.nl
• Lid adviesraad Maestro Jules
• Lid Raad van Toezicht, Eduvier Onderwijsgroep
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Promotie Klassieke Muziek

Politieke partijD66

J.M. Vos

Vos
contactgegevens en taken J.M. Vos
FunctieWethouder
E-mailadresjvos@weesp.nl
Taken

• Ruimtelijke Ordening
• Volkshuisvesting
• Maatschappelijk Vastgoed
• Wijkwethouder Aetsveld/Zuid
• 4e Locoburgemeester


Nevenfuncties:

Geen

Politieke partijWSP

A.M. Roos

Roos
contactgegevens en taken A.M. Roos
FunctieGemeentesecretaris
E-mailadresmroos@weesp.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken