HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Projectenoverzicht gemeente Weesp

Projectenoverzicht gemeente Weesp

Hier vindt u een overzicht van de projecten in de gemeente Weesp.

Ondergrondse containers

Uitbreiding fietsparkeren in de binnenstad

Omgevingsvisie: Weesp 2050

Nieuw parkeerbeleid: meer ruimte voor bewoners

Groenbeleidsplan

Stationsgebied

Structuurvisie Weesp

Aanpak overlast vrachtverkeer binnenstad

Weesp begroot

Warmtevisie

Mobiliteitsvisie 2021-2045

Herstructurering Flevolaan/Amstellandlaan

Toekomstvisie Aetsveld

Ontwikkeling Kostverlorenlocatie

Dragons' Den Youth Weesp

Herontwikkeling Herensingel 142 -144

Hernieuwde aanpak kruising Amstellandlaan, Casparuslaan en oversteek Papelaan

Ontwikkeling Weesperwerf


Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken