HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacy

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.


De gemeente Weesp geeft door middel van privacybeleid en het privacyreglement duidelijk richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Deze documenten zijn van toepassing op de gehele (in- en externe) organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzameling van de gemeente.

Wat staat er in het privacybeleid?

In het privacybeleid wordt onder andere gesproken over bewaartermijnen, vertrouwelijkheid en informatie die wij delen met derden.

Wat staat er in het privacyreglement?

In dit reglement laat de gemeente Weesp zien op welke manier zij omgaat met de (persoons)gegevens en privacy.

Wat staat er in het verwerkingsregister?

In het verwerkingsregister staan al onze werkprocessen beschreven, inclusief de eigenaren van deze werkprocessen.

Vragen?

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u een mail sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken