HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Woonvisie 2017 vastgesteld

Woonvisie 2017 vastgesteld

Dit item is verlopen op 30-11-2017.

Op 5 oktober heeft de gemeenteraad de Woonvisie 2017 ‘Een vitale stad voor iedereen’ vastgesteld. In de woonvisie staat wat de gemeente Weesp de komende jaren wil gaan doen op het gebied van wonen. De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Er zijn veel nieuwe regels voor woningcorporaties ingevoerd en de hypotheekregels zijn aangescherpt. De druk op de woningmarkt neemt toe. Hierdoor hebben bepaalde groepen meer moeite om een geschikte woning te vinden, ook in Weesp. In de woonvisie is daarom speciale aandacht voor de positie van jongeren, jonge gezinnen en ouderen op de Weesper woningmarkt.

Sociale huurwoningen

De omvang van de voorraad sociale huurwoningen is een belangrijk onderwerp in de woonvisie. De voorraad sociale huurwoningen mag niet verder afnemen. De komende jaren wil de gemeente ook dat er 400 betaalbare woningen, waaronder ook sociale huurwoningen, bij worden gebouwd. De locatie van de Jan Woudsmaschool en de Bloemendalerpolder worden als mogelijke locatie genoemd.

Samen bouwen aan één woonvisie

Bij het maken van de woonvisie zijn verschillende lokale partijen betrokken, zoals makelaars en  de Adviesraad Sociaal Domein, maar ook woningcorporatie Ymere en de huurdersverenigingen De Vechtstroom en Wonen Met Maatwerk.

Meer informatie?

De nieuwe Woonvisie ‘Een vitale stad voor iedereen’ kunt u vinden op de website van de gemeente Weesp: www.weesp.nl/woonvisie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken