HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesper stadsbestuur dringt aan op algeheel landelijk vuurwerkverbod

Weesper stadsbestuur dringt aan op algeheel landelijk vuurwerkverbod

Dit item is verlopen op 06-05-2020.

Weesp, 3 februari 2020

In een brief aan de Tweede Kamer en aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dringt het gemeentebestuur van Weesp er op aan om door middel van een aanpassing in de wet- en regelgeving nog dit jaar te komen tot een algeheel particulier vuurwerkverbod voor heel Nederland.

Sinds enkele jaren beschikt de gemeente Weesp over een vuurwerkvrije zone in het historische centrum. Deze vuurwerkvrije zone heeft veel draagvlak onder de bevolking. In toenemende mate ontvangt het gemeentebestuur verzoeken vanuit de samenleving om te komen tot een algeheel particulier vuurwerkverbod. Echter, een dergelijke maatregel is alleen mogelijk, uitvoerbaar en handhaafbaar wanneer deze geldt voor het hele land.

In de raadsvergadering van 9 januari jongstleden werd een motie aangenomen waarin de raad het college vraagt om actief uit te dragen dat de gemeente Weesp, net als veel andere gemeenten in Nederland, ook van particulier afgestoken vuurwerk af wil. Tevens vraagt de raad in deze motie om dit standpunt onder de aandacht te brengen bij de Tweede Kamer en bij de minister van Justitie en Veiligheid. Binnenkort wordt namelijk in de Tweede Kamer gediscussieerd over een mogelijke wijziging van het Vuurwerkbesluit.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken