HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesper minima hebben als eerste baat bij fusie met Amsterdam

Weesper minima hebben als eerste baat bij fusie met Amsterdam

Dit item is verlopen op 10-12-2019.

Gemeenteraad Weesp maakt € 100.000 vrij voor ruimer voorzieningenpakket

De uitvoerende taken op het gebied van Sociale Zaken worden per 1 januari 2020 overgedragen aan Amsterdam. Hierbij zal ook het Amsterdamse beleid deels van toepassing zijn, waardoor in de loop van 2020 inwoners van Weesp met een minima inkomen een ruimer voorzieningenpakket krijgen. Gemeenteraad en college van Weesp willen hier 100.000 euro voor op laten nemen in de begroting van 2020. Een belangrijke reden voor dit besluit is dat er door de samenwerking en extra middelen van de gemeente Weesp versneld een ruimer pakket aan voorzieningen beschikbaar komt.   

Wethouder Maarten Miner is blij met dit besluit. “Dit geld komt volledig ten goede van inwoners met een minimum inkomen. Het is mooi dat we vooruitlopend op de fusie deze slag al kunnen maken. Dit betekent dat inwoners van Weesp die moeten rondkomen van weinig geld in de loop van volgend jaar al gebruik kunnen maken van goede Amsterdamse voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de Stadspas.” Met de Stadspas kun je gratis of met korting naar activiteiten, musea, theater, Artis, zwemmen en nog meer.

Momenteel worden de uitvoerende taken op het gebied van Sociale Zaken door Weesp zelf, maar ook door Stichtse Vecht, Hilversum en Gooise Meren uitgevoerd. Het gaat onder anderen om het verstrekken van uitkeringen (bijstand, IOAW, IOAZ), inkomensregelingen (zoals bijzondere bijstand) en de ondersteuning van uitkeringsgerechtigden, bij bijvoorbeeld het vinden van werk. Ook de ondersteuning van ondernemers die in financiële problemen verkeren en degenen die vanuit een uitkering een eigen onderneming willen starten valt daaronder. De volgende taken worden voorlopig nog niet overgedragen: schuldhulpverlening, volwasseneneducatie, vrijwilligerscentrale, maatschappelijke begeleiding statushouders en de sociale werkvoorziening.

Inwoners en ondernemers die hiermee te maken hebben, worden in de komende periode uitgebreid geïnformeerd over wat dit voor hen betekent. Zo veel als mogelijk wordt de huidige dienstverlening voortgezet.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken