HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp krijgt buurtsportcoach

Weesp krijgt buurtsportcoach

Dit item is verlopen op 07-04-2017.

Vanaf maart heeft ook Weesp een buurtsportcoach. De manier waarop een buurtsportcoach in Weesp het beste ingezet kan worden, is in 2016 onderzocht in een breed verkenningstraject. Op basis daarvan kan de buurtsportcoach – die bij Versa in dienst komt – aan de slag.

Wat doet een buurtsportcoach?

Een buurtsportcoach is iemand die zich actief bezighoudt met het organiseren van het sport- en beweegaanbod in de buurt en het verbinden van sport- en beweegaanbieders met sectoren als zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. Een buurtsportcoach is de spil op het gebied van sport en bewegen en vervult een coördinerende rol, maar zet ook actief nieuwe sport- en beweegprojecten op.

Wat doet de buurtsportcoach in Weesp?

Veel gemeenten hebben al een of meerdere buurtsportcoaches. Weesp vanaf nu dus ook. De buurtsportcoach – Ingmar Kolbrink - wordt gefinancierd door de gemeente en is er voor alle Weespers die willen sporten, bewegen of aan hun gezondheid willen werken. In het bijzonder richt Ingmar zich op doelgroepen die minder goed in staat zijn deel te nemen aan activiteiten. Het doel is (nog) meer Weespers aan het sporten en bewegen te krijgen en de samenwerking op sport- en beweeggebied te versterken. Dat betekent dus niet alleen nieuwe initiatieven, maar zeker ook versterking van bestaande projecten.

Verbinding

Wethouder sport, Astrid Heijstee is blij dat sport en beweging in Weesp komende jaren een impuls krijgen: ‘Met de komst van de buurtsportcoach in Weesp hoop ik dat nog meer Weespers gaan sporten en bewegen. Maar ook dat er verbinding ontstaat tussen inwoners die al sporten en degenen die dat graag zouden willen. Er mogen geen barrières (meer) zijn voor wat betreft leeftijd, fysieke ongemakken of de portemonnee. Iedereen moet kunnen sporten en bewegen in Weesp!' 

Ingmar Kolbrink is per mail te bereiken (ikolbrink@versawelzijn.nl) en zal de komende maanden met maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en scholen kennismaken.   

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken