HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp gaat aan de slag met de binnenstad. Doet u mee?

Weesp gaat aan de slag met de binnenstad. Doet u mee?

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven en organisaties een economisch actieplan voor een levendige en leefbare binnenstad opstellen. Het accent ligt op het versterken van de werkgelegenheid en de voorzieningen. Iedereen die hiervoor belangstelling heeft kan meepraten of meedenken, via deelname aan een bijeenkomsten of een schriftelijke reactie.

Werken aan een toekomstbestendige binnenstad

Weesp heeft een historische binnenstad met een mooie ligging aan de Vecht. Er zijn veel zelfstandige speciaalzaken in dagelijkse en niet-dagelijkse producten gevestigd. Veel inwoners en ondernemers zijn trots op de stad. Tegelijkertijd daagt de binnenstad ook uit, want wonen, werken, recreëren en parkeren vinden plaats in een schaarse ruimte. Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen gaande: de ondernemers hebben dit jaar een ondernemersfonds opgericht, de gemeente werkt aan terrassenbeleid en parkeervoorzieningen, en met de nieuwe woonwijk Weespersluis zal de bevolking de komende jaren groeien.

Onderwerpen als leegstand en overlast aanpakken

Uit onderzoek en overleg met de ondernemersverenigingen blijkt dat het goed gaat met de binnenstad, maar er is ook bijvoorbeeld zichtbare winkelleegstand en wordt er overlast ervaren. Wethouder Astrid Heijstee-Bolt wil namens het college graag met betrokken partijen om tafel om onderwerpen als detailhandel, horeca (inclusief terrassen), evenementen en leefbaarheid te behandelen.

Wat vindt u bijvoorbeeld van de huidige evenementen en aan welke winkels en horecagelegenheden hebt u behoefte? Wat zijn uw wensen? Een gespecialiseerd adviesbureau begeleidt het plan. Op basis van de ontvangen reacties en het overleg worden acties opgesteld, met als doel het toekomstbestendig maken van de binnenstad.

Publieksbijeenkomst

Op dinsdag 22 januari zal er een publieksbijeenkomst gehouden worden in de kantine van het stadskantoor waar iedereen welkom is (dus ook bewoners die niet in de binnenstad wonen). 

Klankbordbijeenkomst

Een week later, op dinsdag 29 januari, wordt er een klankbordgroepbijeenkomst gehouden. Wilt u deel uitmaken van de klankbordgroep? Meld u dan snel aan.  Bij de deelname aan de klankbordgroep hanteren we een zeker maximum aantal inwoners en we letten op de spreiding over de stad, want de binnenstad is ook voor de andere wijken van belang.

Planning

- Publieksbijeenkomst (openbaar): 22 januari 2018, 20.00-21.30 uur

- Eerste bijeenkomst klankbordgroep: 29 januari 2019, 15.00-17.00 uur

- Tweede bijeenkomst klankbordgroep: maart 2019

- Slotbijeenkomst (openbaar): maart 2019

- Concept-plan: april 2019. Aansluitend wordt het plan voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Hoe meldt u zich aan om mee te denken?

Wilt u bij het plan betrokken worden? Geeft u zich dan voor 15 januari op via info@weesp.nl. Vermeld hierbij als onderwerp ‘Binnenstadsplan’ en laat weten aan welke van de genoemde bijeenkomsten u wilt deelnemen. U kunt ook alleen schriftelijk reageren op info@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken