HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Weesp en Gooise Meren sluiten intentieverklaring om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein

Weesp en Gooise Meren sluiten intentieverklaring om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein

Dit item is verlopen op 18-08-2016.

Heijstee-Bolt: “Voor inwoners van Weesp verandert er niets.”

Intentieverklaring

De colleges van de gemeente Weesp en de gemeente Gooise Meren zijn op dinsdag 12 juli 2016 akkoord gegaan met een intentieverklaring om te komen tot een samenwerking op het gebied van de uitvoering voor het Sociaal Domein. Dit betekent dat de gemeente Weesp per 1 januari 2017 ondersteuning krijgt van de gemeente Gooise Meren op het gebied van Jeugd en Wmo.

Ontwikkelingen vragen om andere uitvoeringsorganisatie

Als gevolg van het einde van de samenwerking met Stichtse Vecht en Wijdemeren eindigt met ingang van 1 januari 2017 ook de ondersteuning die door Stichtse Vecht op een aantal gebieden binnen het sociaal domein wordt geleverd. Dit gaat voornamelijk over ondersteuning bij factuurverwerking, financiële afhandeling en automatisering. Daarnaast sluit Weesp met ingang van 1 januari 2017 aan bij de inkooporganisatie van de Regio Gooi en Vecht. Informatisering, automatisering en het beheers- en verantwoordingsmodel moeten daarom worden afgestemd op het regionale samenwerkingsmodel.

De werkzaamheden die door deze ontwikkelingen op de gemeente Weesp afkomen kunnen niet binnen de huidige organisatie worden opgevangen. Een eigen, zelfstandige uitvoeringsorganisatie kan slechts worden ingericht binnen de mogelijkheden die een kleine gemeente als Weesp heeft. Kijkend naar schaalgrootte en personele bezetting binnen het sociaal domein betekent dit een grote kwetsbaarheid op het gebied van de uitvoering. Om deze te verminderen zal aansluiting gezocht moeten worden bij een andere uitvoeringsorganisatie.

Loketfunctie blijft in Weesp

Op basis van de resultaten van de gesprekken met Gooise Meren is een intentieverklaring opgesteld om te komen tot een dienstverleningsovereenkomst. In deze intentieverklaring is een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Een van de voorwaarden is dat Weesp verantwoordelijk is en blijft voor de loketfunctie. Dit betekent dat meldingen bij Weesp binnenkomen en ook daar worden beoordeeld. Keukentafelgesprekken worden in Weesp gevoerd. Het sociaal wijkteam blijft in stand. Weesp behoudt op deze manier de sturing op de toegang naar voorzieningen. De gemeente Gooise Meren biedt ondersteuning bij het afhandelen van de aanvraag om een maatwerkvoorziening en de administratieve afhandeling. Concreet betekent dit dat inwoners praktisch niets zullen merken van deze verandering, maar dat de continuïteit beter is gewaarborgd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken