HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Voorontwerp Brede School Weespersluis vastgesteld

Voorontwerp Brede School Weespersluis vastgesteld

Dit item is verlopen op 30-09-2018.

Het voorontwerp voor Brede School Weespersluis is vastgesteld: een ontwerp in de stijl van de woningen voor de (nieuwe) bewoners van de Bloemendalerpolder en Leeuwenveld, waarvan de oplevering eind 2020 beoogd is. Het wordt een integrale voorziening met twee basisscholen, voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sporthal, verenigingsruimte en een buurtkamer.

Impressie Brede School Weespersluis door architect KOW (het daadwerkelijk gebouw kan afwijken van deze afbeelding).

De partners

In de brede school komt de Nieuwe Jozefschool van ASKO. De school gaat werken met het concept van ondernemend- en ontdekkend leren. De samenwerkingsschool van Spirit (per 1-8-2018 Florente) en Talent Primair biedt een gezamenlijk aanbod van oecumenisch en openbaar gefundeerd onderwijs. Hier zal kernwaardengedreven onderwijs aangeboden worden. Kindcentra Midden Nederland Kind & Co gaat nauw met beide scholen samenwerken en zal voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) verzorgen. Handbalvereniging WeHave krijgt in de brede school hun nieuwe verenigingsruimte. Daarnaast is er ruimte voor verhuur aan andere verenigingen en de wijk.

Ondertekening van het Voorlopig Ontwerp door (van links naar rechts) Jules van Brecht (Talent Primair), Astrid Heijstee-Bolt (wethouder onderwijs Gemeente Weesp), William Keizer (ASKO) en Jan Boomsma (Stichting Spirit).

Ontwerp

In het voorontwerp zijn de ruimtes, de beoogde architectonische kwaliteit, alsmede het installatietechnisch en constructief concept vastgelegd. Uitgangspunt is de Fin de Siècle stijl, in lijn met de omliggende bebouwing. De sporthal is als het ware ‘ingepakt’ in de rest van het gebouw waardoor deze aan de voorzijde en de beide zijkanten weg lijkt te vallen in de architectuur. Aan beide zijden van de sporthal komt een school, te weten rechts de school voor ASKO en links de school voor Spirit en Talent Primair. In het gemeentelijk middendeel komen naast de sporthal de verenigingsruimte, de buurtkamer, twee ruimtes voor VVE en een stamgroepruimte voor BSO. Verder zal BSO in medegebruik in de basisscholen plaatsvinden.

Aan de parkzijde (voorzijde) komt een openbaar speelplein waar kinderen uit de wijk ook na school kunnen komen spelen. Hier worden ook fietsenstallingen geplaatst. Het is de bedoeling dat kinderen te voet of per fiets komen. Alle drie de gebouwdelen krijgen een eigen, duidelijk herkenbare hoofdentree.

Vervolg

Er wordt direct doorgegaan met de definitieve ontwerpfase. Deze fase loopt tot eind dit jaar. Vervolgens wordt het ontwerp gereed gemaakt voor de uitvoering en vindt de aanbesteding plaats. Start bouw staat gepland na de zomer van 2019, de oplevering eind 2020.

Buurtbijeenkomst

Op donderdagavond 13 september zijn (toekomstige) bewoners van Leeuwenveld en  Weespersluis van harte uitgenodigd voor een informatiemarkt aangaande de brede school. Van 19.00 tot 21.00 uur worden zij geïnformeerd over de plannen en over de inhoudelijke invulling van de brede school. Men kan zich aanmelden via: weespersluis@weesp.nl, met vermelding van  naam, de datum van de bijeenkomst en het aantal personen. Begin september ontvangt men  nadere informatie over de avond .

Meer informatie

Op de website van de schoolbesturen is meer informatie te vinden over de nieuwe scholen, alsmede de tijdelijke huisvesting hiervoor: www.bsweespersluis.nl. Op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, is meer informatie te vinden over de gehele ontwikkeling van Weespersluis. Dit betreft zowel de woningbouw als de voorzieningen voor de wijk. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken