HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Voorlichtingsavond over de herinrichting van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg

Voorlichtingsavond over de herinrichting van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg

Dit item is verlopen op 05-01-2018.

Op donderdag 14 december 2017 organiseert de gemeente Weesp in samenwerking met aannemer De Bie Wegenbouw uit Velserbroek een voorlichtingsavond over de herinrichting van een deel van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg. Alle belangstellenden zijn van 19.00 tot 21.00 uur welkom in de kantine van het Stadskantoor, Nieuwstraat 70a. 

Herinrichting van 50 km/u naar 30 km/u

De gemeente Weesp heeft besloten om de meest gebruikte toegangsweg naar het centrum van de stad te herinrichten. Het betreft de C.J. van Houtenlaan (vanaf het kruispunt met de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg. Het project betreft de volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. De opdracht hiertoe is gegund aan het bedrijf De Bie Wegenbouw BV uit Velserbroek. De werkzaamheden worden naar verwachting medio 2018 uitgevoerd.

Tips en reacties zijn welkom

De gemeente Weesp vindt het heel belangrijk dat haar inwoners een inbreng hebben in de nadere uitwerking van de plannen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst zal het ontwerpbureau Lap Landscape & Urban Design een korte toelichting geven op de plannen en het ontwerp. Daarna kunnen aanwezigen in één-op-één gesprekken met specialisten nadere informatie vragen. Ook wordt aan de belangstellenden gevraagd om tips en reacties te geven, zodat er bij de verdere uitwerking van de plannen rekening kan worden gehouden met wat er door de inwoners van Weesp belangrijk wordt gevonden.

Aanmelden

Heeft u interesse om deel te nemen aan deze voorlichtingsavond? Aanmelden kan t/m dinsdag 12 december om 19.00 uur door een e-mail te sturen naar: info@debiewegenbouw.nl onder vermelding van ‘Aanmelding voorlichtingsavond Van Houtenlaan-Groeneweg’.

Vragen en informatie

Informatie over de herinrichting van de C.J. van Houtenlaan en de Groeneweg kunt u vinden op onze website www.weesp.nl/vanhoutenlaan-groeneweg. Heeft u vragen over het project of de voorlichtingsavond, dan kunt u contact opnemen met de projectleider mevrouw J. van der Aar, De Bie Wegenbouw, via tel. (023) 53 88 088.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken