HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Veiligheidsbeeld Weesp 2017

Veiligheidsbeeld Weesp 2017

Dit item is verlopen op 17-02-2018.

Het totaal aantal misdrijven in Weesp is ten opzichte van 2016 fors gedaald. Deze daling wordt onder andere veroorzaakt door een afname van het aantal vernielingen, geweldsmisdrijven, en het aantal woning, bedrijf en auto-inbraken. Opvallende stijgers zijn fietsendiefstal en jongerenoverlast. Dat laten de veiligheidscijfers zien, die de politie in samenwerking met de gemeente in kaart heeft gebracht.

Inbraakpreventie

Het terugdringen van woninginbraken blijft een prioriteit van gemeente en politie. Bij de aanpak van woninginbraken zal evenals vorig jaar worden ingezet op preventie,  zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het stimuleren van de Weesper BuurtWhatsAppgroep en Burgernet. In 2017 heeft de gemeente in samenwerking met Ymere circa 290 woningen aangepakt, die in aanmerking zijn gekomen voor een verbetering van hun hang- en sluitwerk.

Overlast door jongeren

In vergelijking met 2016 is er sprake van een lichte toename van het aantal meldingen van jongerenoverlast. De meldingen kunnen grotendeels gerelateerd worden aan de zomermaanden voor de Groene Punt. Vele meldingen hadden betrekking op een tekort aan fietsenstallingen op deze locatie. In de zomermaanden worden nu extra stallingen geplaatst. De gemeente roept inwoners op om overlast te blijven melden bij gemeente en politie.

Fietsendiefstal

Om meer vat te krijgen op de opvallende stijging van het aantal fietsendiefstallen, zal er meer prioriteit worden gegeven aan preventie door voorlichting over het gebruik van fietsenstallingen en deugdelijke fietssloten. Daarnaast gaat de gemeente samen met de politie onderzoeken of een toename van het aantal fietsendiefstallen (meldingen hiervan) gerelateerd kan worden aan de opruimacties van fietswrakken en weesfietsen. Het ruimen van fietswrakken en weesfietsen gaat echter onverminderd door.

Jaar                                       2014              2015            2016            2017                                           

Woninginbraak                           57                130             102                84

Woninginbraak (pogingen)         16                  59               38                32

Woninginbraak (geslaagd)         41                  71               64                52

Auto-inbraak                               99                 69                67                34

Fietsendiefstal                          140                  72               51                60

Vernielingen                             110                117               96                82

Geweld                                       83                  59               67                56

Huiselijk geweld                         18                  17               25                14

Zakkenrollen                              19                  13               12                  9

Winkeldiefstal                            17                   30               18                13

Bedrijfsinbraken                         37                  60               55                 35

Jongerenoverlast                       80                  53               89               114

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken