HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Veiligheidsbeeld Weesp 2014

Veiligheidsbeeld Weesp 2014

Dit item is verlopen op 03-03-2015.

Het aantal woninginbraken en vernielingen in de gemeente Weesp zijn gedaald. Dit positief beeld zien wij ook terug in het aantal vernielingen, geweldsincidenten en aangiftes van zakkenrollen. Dat laten de veiligheidscijfers zien, die de politie in samenwerking met de gemeente in kaart hebben gebracht.

Het aantal autokraken, bedrijfsinbraken, winkeldiefstal en jongerenoverlast laten een vergelijkbaar beeld zien. Deze zijn nagenoeg gelijk aan 2013. Aan de andere kant is er een stijging van het aantal fietsendiefstallen.
 

Voor de aanpak van woninginbraken, de aanpak fietsendiefstal en jeugdoverlast krijgt in het jaar 2015 meer prioriteit van de gemeente en politie.
 

Hoewel het aantal woninginbraken in vergelijking met voorgaande jaren een daling laten zien, is de constatering dat er tijdens de feestdagen sprake was van een stijging. Dit zien wij vaker terug tijdens de feestdagen (en wintermaanden). Hiervoor zal vooral ingezet worden op preventie. Het bewust afsluiten van de woning, het nemen van beveiligingsmaatregelen, zoals het Politiekeurmerk Veilig Wonen, en deelname aan Burgernet kan het aantal inbraken terugdringen.
 

Evenals voorgaande jaren blijft het terugdringen van overlast door jongeren een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn er jeugdgroepen in beeld gebracht en zal er gewerkt worden aan een persoonsgerichte aanpak voor hardnekkige overlastveroorzakers. De gemeente werkt daarmee samen met verschillende partners. Daarbij gaat het om maatregelen die positief bijdragen aan de scholings- en arbeidskansen voor jongeren om zodoende overlast en criminaliteit terug te dringen.
 

Jaar                                              2011            2012           2013            2014
Woninginbraak                             139                 88                81                 56
Autoinbraak                                   176               120              101                99
Fietsendiefstal                              105                 91              106              140
Vernielingen                                  120               113              218              110
Geweld                                            121                90              119                 82
Huiselijk geweld                              33                25                 28                18
Zakkenrollen                                    24                11                  27                19
Winkeldiefstal                                  48                 27                18                 17
Bedrijfsinbraken                              68                47                 44                 37
Jongerenoverlast                              -                105                80                 80

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken