HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Uitspraak onderhoud schansen

Uitspraak onderhoud schansen

Dit item is verlopen op 25-12-2015.

Op woensdag 25 november heeft de gemeente Weesp de uitspraak van de rechtbank in Utrecht ontvangen over het ingestelde beroep en de twee voorlopige voorzieningen die zijn aangevraagd door de Stichting Flora- en faunabescherming Weesp. De Stichting had eerder bij de rechter een voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat de gemeente de schansen zou gaan maaien. De Stichting is bang dat door het maaien de natuur verstoord wordt. Door onder andere deze aanvraag van de voorlopige voorziening heeft de gemeente Weesp tot nu toe geen maaiwerkzaamheden uit kunnen voeren.

Naast de voorlopige voorziening en het beroep over het maaien heeft ook de rechtbank uitspraak gedaan in de zaak over het onderhoud aan de bomen op de schansen. Ook in deze zaak is de voorlopige voorziening afgewezen.

Gemeente in gelijk gesteld

De rechtbank heeft met de gedane uitspraak van afgelopen week het ministerie van Economische Zaken en daarmee ook de gemeente Weesp in het gelijk gesteld. Dat betekent dat de gemeente Weesp maaiwerkzaamheden uit mag voeren op alle drie de schansen en daarnaast mag starten met het onderhoud aan de bomen op de schansen.  

Onderhoud schansen

De gemeente gaat zorgvuldig de werkzaamheden voorbereiden zodat uiteindelijk het onderhoud echt uitgevoerd kan worden. Op deze manier wordt voorkomen dat er in het voorjaar ongewenste planten opkomen die de schansen verder verruigen.  Ook moet het onderhoud voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan door de bomen en vallende takken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken