HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Toeristisch actieplan vastgesteld

Toeristisch actieplan vastgesteld

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Op dinsdag 7 mei heeft het college van Weesp het Toeristisch Actieplan vastgesteld. Het actieplan is bedoeld om de toeristische potentie van Weesp te versterken en tegelijkertijd toeristische ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Weesp heeft toerist en recreant veel te bieden

Weesp heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. De monumentale binnenstad leent zich voor culturele uitstapjes, de Vecht biedt vele mogelijkheden voor waterrecreatie en het groene buitengebied is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars en rustzoekers. In het toeristisch actieplan zijn acties opgenomen om deze kwaliteiten beter gaan benutten, zodat bezoekers en inwoners van Weesp nog meer kunnen genieten van al het moois dat Weesp te bieden heeft. Ook laat de gemeente Weesp een toeristische 0-meting uitvoeren. Deze meting moet een beeld geven van het aantal bezoekers van Weesp en kan helpen bij de kwaliteitsverbetering van het toeristisch aanbod.

Samen de toeristische potentie van Weesp versterken

Met het toeristisch actieplan werken we naar een stip op de horizon, waarbij Weesp economisch profiteert van de toeristische ontwikkelingen, terwijl we aansluiten op de duurzaamheidsambities van het college en met inachtneming van de leefbaarheid in de stad. Het actieplan is opgesteld voor een periode van vier jaar (2019-2022). Om tot een gedragen plan te komen, is overleg geweest met de gemeenteraad, inwoners en de toeristische sector. Ook de uitvoering van de acties zal gezamenlijk worden opgepakt, waarbij een grote verantwoordelijkheid ligt bij de toeristische sector zelf. De gemeente is kaderstellend, faciliterend, initiërend en ondersteunend.

Geen nieuw beleid

Het toeristisch actieplan is geen nieuw beleid, maar een actualisering van het actieplan uit de Nota Toerisme en recreatie. Met het toeristisch actieplan slaan we geen nieuwe weg in, maar borduren we voort op de ambities en doelstellingen die in deze beleidsnota zijn geformuleerd.

Gastvrijheid centraal


Het actieplan is onderverdeeld in diverse thema’s. Eén van die thema’s is het verbeteren van de gastvrijheid. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan routing en informatievoorziening voor bezoekers. Om hier een start mee te maken, stelt de gemeente gratis toeristische plattegronden in het Nederlands en het Engels beschikbaar. Ondernemers en organisaties die interesse hebben om deze plattegronden op hun locatie neer te leggen, kunnen contact opnemen via toerisme@weesp.nl
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken