HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Succes bij nieuwe aanpak om huurachterstand en huisuitzetting te voorkomen

Succes bij nieuwe aanpak om huurachterstand en huisuitzetting te voorkomen

Dit item is verlopen op 20-03-2017.

Gemeente Weesp boekt, in samenwerking met Ymere, succes met haar nieuwe aanpak om huurachterstanden en huisuitzettingen te voorkomen. Begin 2016 is de samenwerking met Ymere geïntensiveerd. Er is afgesproken dat de gemeente in een eerder stadium contact zoekt met bewoners die dusdanig in de problemen zijn geraakt, dat het ze niet meer lukt om op tijd de huur te voldoen.

Daar waar het Sociaal Wijkteam van de gemeente voorheen pas betrokken werd in de ‘gerechtelijke fase’ (na 2 maanden huurachterstand), wordt het Wijkteam nu - sinds januari 2016 - ingeschakeld door Ymere in de ‘minnelijke fase’, wanneer er sprake is van één maand huurachterstand.

Een belletje, bezoek of een ansichtkaart

Het Wijkteam neemt in het geval van een maand huurachterstand telefonisch contact op met de inwoners of gaat op huisbezoek. Indien inwoners niet thuis zijn, laten zij een ansichtkaart kaart achter met daarin het verzoek om contact op te nemen. Nadat het contact is gelegd, leiden zij inwoners naar de schuldhulpverlening van Versa Welzijn of worden inwoners aangemeld voor een bewindvoerder. Het Wijkteam ziet er daarna op toe dat de huurder goed geholpen wordt en dat er een passende oplossing gevonden wordt, bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Minder huurders in de problemen

In 2016 is het aantal huurders met een huurachterstand bij Ymere met 43% gedaald. Het aantal huurders met een betalingsregeling daalde met 53% en het aantal bewoners die uiteindelijk met een deurwaarder te maken kregen, ging met 39% omlaag.

Wethouder Heijstee-Bolt is realistisch maar enthousiast: “Natuurlijk komen we langzaam de crisis te boven en zullen deze cijfers ook deels daarmee te maken hebben, maar het is een keihard feit dat Ymere een duidelijk verschil ziet tussen Weesp en vergelijkbare plaatsen. Van alle Weespers met een huurachterstand komt nu nog slechts 10% in aanraking met een deurwaarder. Regionaal is dit 20%. We boeken dus zeker succes met deze nieuwe aanpak.”

Ook vindt zij het opvallend dat er in het jaar 2016 geen huisuitzettingen hebben plaatsgevonden. “De onnodige kosten die hiermee gepaard gaan, hebben we hierdoor kunnen uitsparen, maar bovenal hebben we, samen met Ymere en de bewoners zelf, voor een aantal huishoudens op deze manier een heel nare, traumatische gebeurtenis kunnen voorkomen.”

Gemeente Weesp en Ymere gaan nog een convenant sluiten om de gekozen werkwijze te formaliseren.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken