HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren gaan op belastinggebied samenwerken

Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren gaan op belastinggebied samenwerken

Dit item is verlopen op 26-04-2015.

De samenwerking van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (SWW) op het gebied van het Sociaal Domein is inmiddels een feit. Nu hebben de colleges van SWW besloten om ook op belastinggebied samen te werken. De samenwerking heeft als doel een verbetering van de dienstverlening aan de inwoners, het behalen van efficiencywinst en een vermindering van kosten.  In april 2015 spreken de gemeenteraden van Weesp en Wijdemeren zich uit over dit raadsvoorstel. In Stichtse Vecht gebeurt dit in mei.

Bedrijfsplan en business case
De drie colleges besloten in augustus 2014 om een bedrijfsplan op te laten stellen door een extern bureau voor de samenwerking op belastinggebied. Dit bedrijfsplan geeft inzicht in de resultaten die met de samenwerking behaald kunnen worden en de mogelijke risico’s. Vooruitlopend op het bedrijfsplan was al een business case uitgewerkt. Hieruit bleek dat met samenwerking winst te behalen is op het gebied van dienstverlening en efficiency. Door met één systeem te werken kunnen veel kosten worden bespaard. Wethouder Joop Overmars: ‘Dit is een prima begin. Je zou zelfs kunnen overwegen nog meer gemeenten te laten aansluiten bij deze samenwerking. Dan kan het voordeel nog verder vergroot worden.”

 

Uitvoeringsbeleid
Het uitvoeringsbeleid voor belastingen komt bij de drie gemeenten al in grote lijnen overeen.
De belangrijkste aanpassing die gedaan moet worden voor een goede samenwerking, is het gelijktrekken van het aantal betalingstermijnen bij automatisch incasso. De drie gemeenten zullen in de belastingsamenwerking acht betalingstermijnen gaan hanteren.

Huisvesting en dienstverlening
De belastingsamenwerking zal ondergebracht worden in het gemeentehuis van Wijdemeren in Loosdrecht.
De medewerkers van de drie gemeenten zullen via detachering in het samenwerkingsverband worden geplaatst. De huidige drie Klant Contact Centra (KCC’s) zullen hun rol blijven vervullen als eerstelijns klantcontact richting de burgers.

 

Definitieve samenvoeging
De planning is er op gericht om per 1 oktober 2015 organisatorisch samen te gaan werken. De regelingen en verordeningen worden per 1 januari 2016 van kracht. De colleges willen minimaal een half jaar uittrekken voor de implementatie, zodat kwaliteit, juistheid en volledigheid gewaarborgd kunnen worden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken