HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Start pilot schapen op de schansen

Start pilot schapen op de schansen

Dit item is verlopen op 22-07-2016.

De gemeente Weesp start bij wijze van pilot met een kudde schapen op de schansen.

Na de eerste aankondiging in mei dit jaar is de pilot uiteindelijk niet gestart doordat de stichting Flora en Faunabescherming Weesp een voorlopige voorziening had aangevraagd bij de rechtbank Midden Nederland. Afgelopen 15 juni heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland de aanvraag behandeld en de voorlopige voorziening is niet toegewezen.

Daarom komt op maandag 20 juni a.s. de schaapskudde aan in Weesp en begint de kudde op de schansen met hun eerste rondje van dit jaar. De eerste week is de herder iedere dag aanwezig om vragen te beantwoorden en de schapen te begeleiden. Bewoners kunnen bij de herder terecht als zij meer willen weten of gewoon even komen kijken naar de tijdelijke bewoners van de schansen.

De pilot

De schaapskudde komt dit jaar een aantal keren op de schansen om te grazen. Onder begeleiding van een herder en in overleg met een ecoloog worden de zones bepaald en de periode dat de schapen verblijven op de verschillende delen van de schansen. Het kan dus zijn dat de schapen sneller over de ene schans heen gaan dan een andere schans. Dit heeft te maken met het seizoen, de weersomstandigheden en de soorten flora en fauna die er aanwezig zijn.

Na de eerste ronde in juni zal niet meteen het gewenste effect en beeld bereikt worden. Het zal wel minder ruig worden, maar pas na de twee en derde ronde zal het gewenste beeld ontstaan.  Dit is het gevolg van de lange periode dat er geen onderhoud heeft plaatsgevonden.

Bloemen, bijen en meer

Door de geleidelijke begrazing verandert een gebied langzaamaan waarbij er meer variatie ontstaat en overheersende beplanting geleidelijk minder wordt. Als de omgeving langzaam verandert kunnen dieren daaraan wennen. Na het grazen is er weer snel bloei en daarna zaadzetting. De schapen grazen vier keer dit jaar en daarmee staan de schansen vaker in bloei. Dat geeft een rijker insectenleven en die zijn weer een voedselbron voor heel veel andere soorten. Door de spreiding van de beheermomenten met schapen zijn er voor diverse soorten flora en fauna altijd voedsel-, voortplantings- en schuilmogelijkheden. Met de begrazing voorkomen we dus dat niet alles tegelijk wordt gemaaid, zoals bij machinaal maaien. Er blijven juist voldoende grassen, bloemen, zaden en stengels over. Ook via de vacht en de hoeven van de schapen worden zaden van planten verspreid. Het begrazen door de schaapskudde draagt dus op diverse manieren bij aan natuur en biodiversiteit in de stad, voor zowel de flora en fauna als de beleving van gebruikers en bewoners.

Hondenbezitters

In de mest zit geen bestrijdingsmiddel dat schadelijk kan zijn voor honden. De schapen hebben resistentie opgebouwd tegen worminfecties. Als u met uw hond over de schansen loopt kan het zijn dat u de kudde tegenkomt. Omdat de schapen in met netten omheinde zones rondlopen, kunnen honden in principe niet bij de schapen komen.

Teken?

Teken gedijen goed in ruige, begroeide gebieden. Juist door de inzet van schapen worden de schansen minder ruig dan nu het geval is en uit ervaring is gebleken dat gebieden die regelmatig begraasd worden, kortere en vitalere vegetatie hebben. Die omgeving is minder gunstig voor teken.

Meer informatie

Meer informatie over de schaapskudde vind u op deze website. Ook kunt u contact opnemen met de gemeente, team wijkbeheer, via telefoonnummer (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken