HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Start onderhoud bomen op schansen

Start onderhoud bomen op schansen

Dit item is verlopen op 07-01-2016.

Op woensdag 9 december is de gemeente gestart met het onderhoud aan de bomen op de schansen.  De afgelopen dagen heeft de gemeente de werkzaamheden zorgvuldig voorbereid. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden  zal regelmatig een externe ecoloog aanwezig zijn om te zorgen voor de ecologische begeleiding.

Gemeente in gelijk gesteld

Op 20 november jl. heeft de rechtbank in Utrecht de voorlopige voorzieningen over het onderhoud aan de schansen, aangevraagd door de Stichting Flora- en faunabescherming Weesp, afgewezen. Op maandag 7 december is er nogmaals een voorlopige voorziening door de rechtbank in Utrecht afgewezen.

Voor het maaien van de schansen is inmiddels een hoger beroep ingesteld door de stichting.

De stichting is bang dat door het onderhoud aan de bomen de natuur wordt verstoord. Door de aanvraag van voorlopige voorzieningen door de stichting heeft de gemeente tot nu toe geen onderhoud aan de bomen uit kunnen voeren. Na de afwijzing van de twee voorlopige voorzieningen kan het onderhoud aan de bomen beginnen.

Ontheffing

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die het Ministerie van Economische Zaken in de verleende ontheffing heeft vermeld. Met deze ontheffing mag het onderhoud aan de bomen uitgevoerd worden.

De werkzaamheden gaan maximaal drie weken duren. In deze periode kan het zijn dat delen van de wandelpaden of speelvelden zijn afgezet in verband met de veiligheid van wandelaars. Ook kan er enige geluidshinder ontstaan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken