HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Persberichten  |  Spreekuur en burgerinitiatiefbijeenkomst met collegeleden m.i. v. 1 september aanstaande

Spreekuur en burgerinitiatiefbijeenkomst met collegeleden m.i. v. 1 september aanstaande

Dit item is verlopen op 18-12-2014.

 

Het college wil iedereen die in Weesp woont en/of werkt alle ruimte bieden voor eigen initiatief en participatie. Haar streven is om samen met de inwoners en ondernemers van Weesp te werken aan een mooier en beter Weesp.

Hiervoor zijn twee soorten bijeenkomsten in het leven geroepen: een maandelijks spreekuur om bijvoorbeeld een probleem/klacht of idee te bespreken met een collegelid en eens per kwartaal een bijeenkomst waar het burgerinitiatief centraal staat.

Spreekuur

Uitgangspunt van het spreekuur is om een afspraak te kunnen maken met één van de collegeleden (met welk collegelid hangt af van het onderwerp) om een idee aan te dragen, een suggestie voor een oplossing voor een gemeentelijk probleem voor te leggen of bijvoorbeeld een probleem/klacht dat speelt met de gemeente nader te bespreken.

Het maandelijks spreekuur met de collegeleden is ingesteld op elke tweede dinsdagavond van de maand tussen 17.30 en 19.00 uur. Het eerste spreekuur staat gepland voor dinsdag 9 september 2014 in het stadhuis. Het spreekuur vindt iedere maand in een andere wijk plaats. Vooraf wordt de locatie bekend gemaakt op de gemeentepagina en website van de gemeente.

 

Burgerinitiatief

Voor het burgerinitiatief wil het college een platform bieden waar geïnteresseerden van gedachten kunnen wisselen over hun ideeën met het college. Ook hiervoor kan van te voren een afspraak gemaakt worden. De burgerinitiatiefbijeenkomst zal eens per kwartaal plaatsvinden op een nog nader te bepalen datum en locatie.

 

Hoe maakt een inwoner een afspraak?

Een afspraak maken met het college kan digitaal (www.weesp.nl/afspraak) vanaf 5 september a.s. en telefonisch via het bestuurssecretariaat (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken